İşçi Hakları Maddeleri

İşçi hakları, işçi ve işverenin arasındaki, çalışanlara tanınan insan hakları içerisindeki haklardır. İşçilerin daha iyi gelir elde etmeleri için yapılan işçi sendikaları, toplu sözleşmeler ve grev vs. benzeri uygulamalar günümüzde gerçekleşir. Daha iyi şartlar altında çalışma hakkını elbette her işçi ister, buna nazaran günümüzde her yıl bunun gibi toplu eylemler vs. olmaktadır.

işçi hakları

İnsan hakları evrensel beyannamesine işçiler için iki tane madde daha ilave edilmiştir. Aşağıda diğer maddelerle beraber yeni eklenen maddelerde mevcuttur. İşçiler aşağıdaki maddelere dayanarak haklarını savuna bilirler.

Her işçi belli konularda işverenle aralarındaki ilişkilerde haklarını savunmaları sadece kendi haklarını değil diğer işçi arkadaşlarında haklarını savunmuş olurlar. Günümüzde işçiler bu konuda çok duyarlı davrandıkları için işçi hakları gelişim göstermekte olup işveren olumsuz bir davranış sergileyememektedir.

İşçi Hakları

  • Her insanın çalışmaya, çalışacağı işi serbet bir şekilde seçmesine, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı bulunur.
  • Her insanın bir fark gözetmeden eşit iş karşılığında eşit ücret almaya hakkı vardır.
  • Çalışan her insanın kendisine ve ailesine insalığa uygun olan bir yaşama sağlayan ve gerektiği taktirde hertürlü sosyal koruma vasıtalarıylada tamamlanan adil ve elverişli ücret almaya hakkı vardır.
  • Her insanın menfaatinin korunması için sendika kurmaya ve katılmaya hakkı vardır.
  • Her insanın dinlenmeye, eğlenmeye, ayrıca çalışma sürelerinin uygun şekilde sınırlandırımasına ve ücretli tatile hakkı vardır.

Kaynak: Buyutec.net

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.