Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Hakkında Bilgi

2013-2014-2015 Öğretim yılına hazırlık ödeneği hakkında merak edilenler. Öğretim yılına hazırlık ödeneği nedir? Kimlere ödenir? Kesinti yapılırmı? Ödenek ne kadardır? Ne zaman ödenir? Ödenek geri alınırmı? Merak edilen herşey

para

Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Nedir?

Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere yapılan ödemedir. Öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte, Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda yapılan ödemedir.

Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Kimlere Ödenir

İlköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları da dahil olmak üzere fiilen öğretmenlik yapan kişilere ödenir. Bu yıl toplu sözleşmede yer verilen hüküm ile Diyanet İşleri Başkanlığında Kur’an kursu öğreticisi pozisyonlarında sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden fiilen öğreticilik yapanlara öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenmesi kararlaştırılmıştır. Yani Öğretim yılına hazırlık ödeneği gerekli şartlara uyan herkese Bakanlık tarafından bu ödeme yapılır.

Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğinden Kesinti Yapılırmı?

Öğretim yılına hazırlık ödeneğinden 657 sayılı Kanunda yer verilen hüküm gereğince, 2013 yılı itibariyle “binde 759” oranındaki damga vergisi hariç olmak üzere hiçbir kesinti yapılmaz. Damga vergisi ise çok fazla birşey tutmaz içiniz rahat olsun.

Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Ne Kadardır?

  • 2013 yılı ödeneği 740 TL
  • 2014 yılı ödeneği 850 TL
  • 2015 yılı ödeneği 950 TL

Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Ne Zaman Ödenir?

Öğretim yılının başladığı ay içerisinde ödenir. Ancak, muvazzaf askerlik hizmeti, aylıksız izin kullanımı, doğum izni, ilk defa göreve atanma gibi çeşitli nedenlerle öğretim yılının başladığı ay içinde görevinin başında olmayıp ta, öğretim yılı içinde görevine başlayanlar veya dönenler için ödeme yapılıp yapılmayacağı konusunda farklı görüşler olmuştur.
Maliye Bakanlığı tarafından bu konuda verilen görüşte, öğretim yılının başladığı ay içinde görevde olmayanlar için bu ödeneğin verilemeyeceği belirtirken, Sayıştay Temyiz Kurulu tarafından verilen 2003 tarihli kararda ise öğretim yılı içinde göreve başlayanların da bu ödeneği hakkettikleri şeklinde görüş belirtilmiştir.
Kurumlar arasındaki farklı görüşlere karşın bu konudaki son noktayı Danıştay 2. Dairesi (Esas No: 2012/7631,Karar No: 2012/5556) sayılı kararı ile koymuş bulunmaktadır. Danıştay 2. Dairesi verdiği kararda, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 32. maddesine göre, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, öğretmenlerin fiilen yürüttükleri görevin gereği olarak öğretim yılı boyunca ortaya çıkabilecek ders araç ve gereçleri ile şahsi ihtiyaçlarının teminine katkıda bulunmak, böylece etkin ve verimli çalışmalarına olanak sağlamak amacıyla bir eğitim-öğretim yılına mahsus olarak ödendiği anlaşılmakta olup; söz konusu ödeneğin idarece ödendiği eğitim-öğretim yılı başında, askerlik hizmetinin ifası, aylıksız izin kullanımı ya da henüz göreve atanmamış olmaları gibi çeşitli nedenlerle görevde bulunmadıklarından dolayı kendilerine öğretim yılına hazırlık ödenekleri ödenmeyenlerin, eğitim-öğretim yılı içinde göreve dönmeleri ya da başlamaları halinde; verecekleri eğitim hizmetini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmeleri için göreve döndükleri ya da başladıkları tarihten itibaren içinde bulunulan eğitim-öğretim yılının sonuna kadar her zaman ilgili öğretim yılına hazırlık ödeneğini isteyebileceklerinin kabulü gerekmektedir.” diyerek; bu ödeneğin öğretim yılı içinde göreve dönen veya başlayanlara da ödenebileceğini belirtmiştir.

Emekli Olan Öğretmenlerden Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Geri Alınır mı?

Öğretim yılının başında görevleri başında olan öğretmenlerin, bu tarihten sonra emekli olsalar dahi öğretim yılına hazırlık ödeneğinin geri alınmaması gerekmektedir.
Bu konuda Sayıştay 3. Dairesi tarafından verilen 07/07/1998 tarih ve 140 sayılı kararda, “Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, ödeme tarihinde görevleri başında olan öğretmenlere, bu tarihten sonra emekli olsalar dahi geri alınmamasında mevzuata aykırılık bulunmadığına” ifadeleri yer almaktadır.

kaynak:memurunyeri.com

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.