Mevlana’nın Sözleri ve 7 Öğüdü

Konya’nın büyük insanlarından olan Mevlana Celaleddin-i Rumi sözleri ve öğütleri gizli ve çok güzel anlamalar taşır. Dünyaca bilinen şair ve düşünce adamıdır. 30 Eylül 1207 (H.Rebiülevel 604)tarihinde Beleh’te doğmuştur.17 Aralık 1273(H.5 Cema-ziyalahir 672)tarihinde Konya’da vefat etmiştir. Mezarlığı da Konya mevlana müzesi içerisindedir. Binlerce turistin akın ettiği mevlana müzesi her insanın hayatında en az bir kere görmesi gerektiği kapısından adım atıldığı anda o eşsiz maneviyatı ciğerlerine çekmesi gerekir.

mevlana

Mevlana’nın sözleri

 • Allah ile olduktan sonra, ölümde ömürde hoştur.
 • İyiliği ve ihvanı tamamlamak, başlamaktan daha iyidir.
 • Yeşilliklerden, çiçeklerden meydana gelen bahçe geçici, fakat akıldan meydana gelen gül bahçesi hep yeşil ve güzeldir.
 • Kanaatten hiç kimse ölmedi, hırsla da hiç kimse padişah olmadı.
 • Ümit, güvenlik yolunun başıdır. Yolda yürümesen de daima yolun başını gözet. “Doğru olmayan şeyler yaptım.” deme, doğruluğu tut. / O zaman hiçbir eğrilik kalmaz. / Doğruluk Musa’nın asası gibidir. Eğrilik ise sihirbazın sihrine benzer. Doğruluk ortaya çıkınca onların hepsini yutar.
 • Sen değerinle ve düşüncenle, iki âleme de bedelsin, ama ne yapayım ki kendi değerini bilmiyorsun.
 • Nice bilginler vardır ki gerçek bilgiden, hakiki irfandan nasipsizdirler. Bu ilim sahipleri, bilgi hafızıdır, bilgi sevgilisi değil.
 • Mademki kendinde bir dert veya pişmanlık hissediyorsun; bu, Allah’ın sana olan yardımının ve sevgisinin bir delilidir.
 • Bazı insanlar vardır ki selam verirler ve selamlarından is kokusu gelir. Bazıları da vardır ki selam verirler ve onların selamından misk kokusu gelir.
 • Bal yiyen, arısından gocunmaz.
 • Bu dünya bir tuzaktır, tanesi de arzular.
 • Bir şeyi bulunmadığı yerde aramak, hiç aramamak demektir.
 • Şunu iyi bil ki safları yaran, her şeyi yenen aslanla savaşmak kolaydır; gerçek kahraman odur ki önce kendi nefsini yener.
 • Ömründen nasibin, kendini Sevgiliden mesut bulduğun andan ibarettir.
 • Gönlü ışık yakmayı, aydınlanmayı öğrenen kişiyi, güneş bile yakamaz. Gündüz gibi ışıyıp durmayı istiyorsan, geceye benzeyen benliğini yakıver.
 • Ne mutlu o kimseye ki kendi ayıbını görür.
 • Adalet nedir? – Ağaçları sulamak. Zulüm nedir? – Dikene su vermek.
 • Yüz binlerce birbirine benzeyenleri seyret de aralarında ki yetmiş yıllık farka dikkat et. İki şey birbirine benzeyebilir: Acı su da berraktır, tatlı su da…
 • Soru da bilgiden doğar, cevap da.
 • Bir mum diğerini tutuşturmakla ışığından birşey kaybetmez.
 • Nice kişiler vardır ki dizimin dibindedirler, ama benim için sanki Yemen’dedirler. Yemen’de olan niceleri de vardır ki sanki dizimin dibindedirler.
 • Tuzağa saçtığın taneler cömertlik sayılmaz.
 • Balığa, denizden başkası azaptır.
 • Sen bizim suretimize [yüzümüze] değil, siretimize [ahlakımıza] bak.
 • Denizin kenarına kadar, ayakların izi vardır. Ama denize girdikten sonra ne iz kalır, ne işaret.
 • Surette kalırsan putperestsin. Her şeyin suretini bırak, manaya bak.Hacca giderken hac yoldaşı ara. Ama ha Hintli olmuş, ha Türk, ha Arap.Onun şekline, rengine bakma; azmine ve maksadına bak.Rengi kara bile olsa değil mi ki seninle aynı maksadı güdüyor, aynı senin rengindedir, sen ona beyaz de.

Ey Oğul

Ey oğul, herkesin ölümü kendi rengindendir. Düşmana düşmandır, dosta dost!
Ayna Türk’e nazaran güzel bir renktedir. Zenciye nazaran o da zencidir.
Ey can, aklını başına devşir. Ölümden korkup kaçarsın ya; doğrusu sen, kendinden korkmaktasın.
Gördüğün, ölümün yüzü değil, kendi çirkin yüzün. Canın bir ağaca benzer; ölüm onun yaprağıdır.
İyiyse de senden yetişmiş, yeşermiştir; kötüyse de. Hoş nahoş.. gönlüne gelen her şey senden, senin varlığından gelir.

Mevlana’nın yedi öğüdü

 1. Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol.
 2. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol.
 3. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol.
 4. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.
 5. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol.
 6. Hoşgörülükte deniz gibi ol.
 7. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.