Performans ödevi nasıl hazırlanır? (kısaca-maddeler halinde)

Performans ödevi amacı?

Öğretmenlerin, öğrencilerin gelişimi hakkında bilgi edinmeleri ve bilgiyi nasıl aktardıklarının bir uygulamasıdır. Sadece öğrencilerle alakalı bir konu değildir, ne kadar öyle görünsede öğretmenlerde bilgiyi nasıl ve ne kadar aktardıklarının göstergesidir. Sınıf genelinin ortalama düzeyine bakılarak nasıl ders anlatıldığı ve nasıl anlatıldığıda ortaya çıkar. sınıfın geneli iyiyse öğretmen görevini yapmış demektir, sınıfın geneli kötüyse öğretmen, öğrencilerle biraz daha ilgilenmelidir.

bilgi toplama- performans ödevi

Performans ödevi nedir?

Öğrencilerin bilgi ve becerilerini ortaya koyarak yaptıkları çalışmadır. Öğrencilerin bilgi ve becerilerini nasıl ortaya koydukları ve bunu hayatta nasıl kullandıklarına dikkat edilir. Performans ödevinde öğrencilerin bilgiyi aynen aktarmak yerine kendilerine özgü araştırıp, düzenleyip, analiz ederek nasıl kullandıkları zihinsel süreci kontrol etmek için kullanılan bir taktiktir.

Performans ödevi ile öğrenciden beklenenler?

 • Bilgi toplama
 • Üst düzey düşünme becerileri
 • Ürünler
 • Bilgiyi analiz etme
 • Grup çalışması ve sosyal beceriler
 • Cevaplar

Yukarıdaki maddeleri en güzel ve uygun bir biçimde ödevine aktaranlar iyi bir iş çıkarmış olurlar ki buda notlarına yansır 😉

Performasn ödevi en doğru nasıl hazırlanır?

 • Verilen konu ve performans dikkatlice incelenir, okunur ve netleştirir.
 • Öğretmenin ödevle ilgili verdiği yönerge dikkatlice okunur ve tam olarak anlanır.
 • Plan çerçevesinde matemetiksel işlemler yapılır.
 • Gerekli materyaller toplanır.
 • Performans değerlendirme ölçeği ve ödev ele alınarak bir rapor hazırlanır.
 • Performans ölçeği dikkate alınarak ödev kontrol edilir.
 • Ödev istenilen süre içerisinde teslim edilir.

Hazırlanacak raporun olması gereken içeriği!

 • Performans ödevi hazırlanacak raporda bulunması gerekenler:
 • Performans ödevi kapak sayfası
 • Dersin adı
 • Ödev konusu
 • Beklenen performans
 • İçindekiler (konu başlıkları)
 • Ödev planı (istenildiğinde yada gerektiğinde)
 • Elde edilen yazılı, sözlü ve görsel materyaller
 • Tablolar ve grafikler
 • Grup ödevlerinde ödevi gerçekleştirenler (gruptaki öğrenciler)
 • Kaynakça

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.