Silikoz nedir, silikoz nedenleri, silikoz belirtileri ve tedavisi nasıl olur

Silikoz ve tüberküloz nedir, silikoz neden olur, silikoz belirtileri ve tedavisi, meslek hastalığı olarak silikoz

Silikoz, silis tozlarının yaptığı bir hastalıktır ve mesleğe bağlı akciğer hastalıkları arasında en sık rastlananı ve en ciddi olanıdır. Tedavisi yoktur, bu nedenle önlenmesi çok önemlidir.

Soru: Sekiz yıl kumlama makinesinde çalıştım. Bende silikoz olabilir mi?
Cevap: Hayır, Günümüzde, kumlama makinelerinde, kum ya da öteki serbest sille kristalleri İçeren maddelerin yerine daha zararsız maddeler kullanılmaktadır.

Soru: Silikoz ile tüberküloz arasında herhangi bir bağlantı var mıdır?

1930’lu yıllarda İşçilerde rastlanan başlıca hastalıklar silikoz ve tüberkülozdu. Ayrıca İki hastalık çoğu kez bir arada bulunurdu. O günlerde, silikoz olan hastaların tüberküloza yakalanma olasılığının arttığı düşünülürdü. Tüberküloza karşı etkili bağışıklama ve tedavinin sağlanabildiği günümüzde ise, yetersiz beslenme, kötü yaşam koşulları ve bağışıklığın yetersiz olduğu durumlarda tüberkülozun ortaya çıkmasına karşılık, silikoza neden olabilecek işlerde çalışan kişilerde, bu hastalığın görülme olasılığının başka insanlardan fazla olmadığı anlaşılmıştır.
Soru: Oğlum taş işçisi olarak çalışıyor, Silikoz olmasından korkuyorum, Bu hastalıga yakalanma olasılığı var mı?
Cevap: Hayır, Günümüzde silikoz, taş işçileri arasında önemli bir sorun olmaktan çıkmıştır. Ancak yüksek miktarda silis içeren granit ve kumtaşı gibi maddelerle çalışırken bazı önlemler almak gereklidir.
Soru: Bazı insanların,başkalarına göre silikoz olma olasılığının daha fazla olduğu doğru mudur?
Cevap : Evet. Yüksek oranda silis içeren kayaların delinmesinde birkaç ay çalıştıktan sonra silikoz olan madensiler görüldüğü gibi, aynı işte 30 yıl çalışmasına karşılık hastalık belirtisi göstermeyen kişiler de vardır, Bu konuda, yani neden bazı kişilerin hastalığa eğilimi olduğunu ortaya koyacak kesin bir açıklama yoktur. Ama işinde aşırı güç harcayan kişinin, akciğerlerine daha fazla toz soluduğu düşünülmektedir.
Silikoz, serbest silis kristallerinin toz parçacıkları biçiminde solunması sonucu oluşan, ciddi bir akciğer hastalığıdır. Silis kuvars, granit, kumtaşı ve çakmak taşı gibi taşlarda bulunan bir maddedir.

Meslek hastalığı olarak silikoz

Silikoza, ortaca çıktığı meslek gruplarına bağlı olarak yıllarca değişik adlar verilmiştir; Taş İşçilerinin hastalığı, madenci hastalığı ya da veremi, duvarcı hastalığı, çömlekçi hastalığı, belleyici hastalığı gibi.
Günümüzde korunma yöntemlerinin geliştirilmesi ve daha güvenli korunma malzemelerinin kullanılmasıyla eskiye göre daha ender rastlanan bir hastalık olmakla birlikte silikoz, madencilik sektöründe hâlâ tehlikeli sayılmaktadır.
Silikozun meslek hastalığı olarak, en sık ortaya çıktığı kumlama işinde (cam endüstrisinde ve süslemesinde yapılan iş) kum yerine de güvenilir maddeler (silikon karbür gibi) kullanılmalı.
Taş işçileri de artık silis İçeren taşlarla çalışırken önlemler almalı, taşı ıslatarak toz çıkmasını önlemeli ve tozun solunmaması için maske takmalı ya da koruyucu malzemeler kullanmalıdır.
Tozun sıkı bir biçimde kontrol edilmeşine karşılık, çömlekçilik endüstrisinde silikoz tehlikesi hâlâ varlığını korumaktadır. Burada esas tehlike çamurun niteliğini yükseltmek İçin kullanılan toz halindeki çakmaktaşından İleri gelmektedir.

Silikozun Belirtileri ve Silikoz tedavisi

Silikoz belirtileri üç temel aşamada değerlendirilir. İlk olarak hasta, soluğunun kesildiğinden yakınır. Bu dönemde kuru öksürük olabilir, ikinci aşamada, soluk almada güçlük daha belirgin hale gelir, hasta çabuk yorulur. Üçüncü aşamada ise hasta tam anlamıyla soluk darlığı içindedir; yorgunluktan, kilo vermekten yakınır; balgamlı öksürük ve göğüs ağrısı vardır.
Ancak bu belirtiler ortaya çıkmadan çok önce hastalık, akciğerleri ciddi bir biçimde etkiler. Silikoz tanısı röntgen filmi ile konulabilir. Erken dönemde tanı konulması ve hastalık nedeninin ortadan kaldırılması (bu da kişinin o işten ayrılması anlamına gelir) silikozun ilerlemesini durdurur. Ancak bunlar yapılmaz ve hastalığa karsı önlem alınmazsa akciğerler, zamanla oksijeni kana aktaramaz duruma gelir ve kalp yetmezliği ortaya çıkabilir.

Silikoz tedavisi, silikoz nasıl tedavi edilir

Silikozun kesin tedavisi yoktur. Bu nedenle işçilerin silis solumasını önlemek yaşamsal bir önem taşır. Bu da daha güvenli maddelerle çalışarak, tozun solunum yoluyla akciğerlere gitmesini önleyerek ya da koruyucu maskeler kullanarak sağlanır. Bazı durumlarda kullanılacak maskelerin oksijen tüpüne bağlı olması bile gerekmektedir.

Latest Comments
  1. silikoz nasil ortaya cikar

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.