Sigara bağımlılığı hakkında bilgiler, insanlar neden sigara içerler?

İnsanlar neden sigara içerler, sigara bağımlılığı nedir, sigaradan nasıl kurtulunur, sigaranın zararları

Sigara bağımlılığı fiziksel olduğu gibi psikolojik de olabilir. Sigara içen, ondan aldığı tadı özleri ama sigara içmeye gerçekten gereksinim duymaz. Bazen de sigara, derinlere kök salmış bir alışkanlık haline gelmiş olduğundan kişi farkında olmadan sigara yakar, kimileri içinse, sigara içmek, insanlarla kaynaşmanın bir yoludur. Sigara ikram etmek, ikram edilen sigarayı almak insanlar arasında bir yakınlaşma doğurur ve bu bakımdan yemeğe ve içkiye benzer. Çekingen ve içedönük insanlar için ise sigara içmek, ellerini oyalayacak ve kendine güvendiği izlenimini vermesini sağlayacak bir araçtır. Bazen de işte olsun, eğlencede olsun kişi, sigaranın kendisinden zevk aldığı İçin değil, kendini içinde bulunduğu topluluğun bir parçası olarak hissetmek istediği için sigara içer. Burada alınan haz sigaradan değil, başka insanlarla “birlikte olmak”tan gelmektedir.

İçinde yaşadığımız çevrenin görüşleri ve düşünceleri de sigara konusundaki tutumumuzu belirleyen etmenlerdir. Her ne kadar yavaş yavaş değişmekte ise de, genellikle toplum, sigara içene uygun bir ortam hazırlamaktadır. Kendi evimizde, dostlarımızın evlerinde, sinemalarda, yolculuklarda çevremizde hep sigara tablaları vardır onlara gereksinimimiz olduğu ve kullanacağımız varsayılmıştır. Sık sık sigara İkram edilir, çünkü her ne kadar bu kanı da artık değişmekteyse de, genel olarak herkesin sigara içtiği düşünülür.

Sigara içen etkileyici erkek simgesi. Mesela elinden hiç eksik olmayan sigarasıyla Bogart. Oysa Bogart gırtlak kanserinden öldü.

Dolayısıyla bu tür tuzaklara düşmeyin.Sigara içmek hiçbir erkeği delikanlı yapmaz.Hiçbir erkek veya bayan sigara ile daha çekici görünmez.

Aksine sigara insana hem maddi hem de manevi bir çok zarar verir.
Örneğin ortalama miktarda sigara içen bir kişinin ciğerinde toplanan katran ve öteki artıklara bakıldığında sigara içenlerin öksürmesine hiç şaşılmaz.
Yaşıtların etkisi çok önemli etmenlerden biridir. Sigara içen ve arkadaşını da içmeye özendiren bir genç genellikle bunda başarılı olur.
Sigara içmek toplumsal özellikler gösteren bir alışkanlıktır. Sigaradan alınan haz yalnızca sigaranın kendisinden değil, topluluk içinde rahatlamaktan da kaynaklanır. Batının geleneksel tütüncü dükkânlarında sergilenen tütün ve sigara çeşitlerinin özel bir çekiciliği vardır.

Gençleri sigara içmeye iten nedenler içinde, kendini toplum dışı hissetmeyi istememe duygusu Önemli bir yer alır. Çocukların büyük bir bolümü, neredeyse dünyaya geldikleri andan başlayarak sigara içmeye koşullanırlar. Sigara içen gençlerden çoğunun anne ve babası ya da ağabeyi ve ablası da sigara içmektedir. Aile içi bağların güçlülüğü ve çocukların büyüklere benzemeyi ne kadar istedikleri düşünülürse, bu hiç de şaşırtıcı değildir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.