Sevgi ve Şefkat Hakkında Bilgiler, Çocukta Şefkat ve Sevgi Eğitimi

Çocuklarda ve Yetişkinlerde Sevgi, saygı, şefkat ve iletişim kavramları ve eğitimi

Bazen insan kendisinden yaşça çok büyük ya da küçük kişilerle iletişim kurmakta güçlük çeker. Ama kuşaklar arasındaki bu uçurumu yenmeye çalışmanın yaşamı zenginleştirdiği de bir gerçektir.
Çocuklar mimik ve jestleri çok çabuk anlayıp yorumlarlar. Bir insanın “iyi gününde’ ya da sinirli ve gergin olup olmadığını, saklamak istese bile hemen anlarlar.
Sözgelimi çocuklar, sevecen bir ifade takınmış birinin, bu ifadesinin, söylemekte olduklarından daha önemli olduğunu bilirler. Bu tavrın, olumlu duyguların bir göstergesi olduğunu ve onları da aynı türden duygulara davet ettiğini anlarlar. Yetişkinler için de sevecen bir yaklaşım, sözlerle dile getirilemeyen duyguların aktarılmasını sağlar.

Uzun süreli ilişkiler
Kuşkusuz sevgi ve şefkat, ilişkilerin sürmesini sağlayan öğelerdir. Güzellik, çekicilik, zekâ ve ortak ilgiler insanların başlangıçta bir araya gelmesini sağlasalar da, ilişkinin sürmesinde tek başlarına yeterli olamazlar.
Bir beraberlikte tarafların karşılıklı olarak birbirlerinin duyarlı yanlarını bilip, duygularını dışavurma olanağını yaratmaya gereksinimi vardır. Genellikle insanlar, karşılarındakinın yetkin ve sorunsuz bin olduğunu kabul edip, onun da aslında sevgi ve desteğe gereksinimi olan, zayıf yanları bulunan biri olduğunu unuturlar.
Yaşam boyu pek çok güçlüğün üstesinden gelmiş ve elde ettikleri başarılarıyla birçok kişinin gözünde güçlü ve yetkin bir insan portresi çizmiş olanlar bile sevgiye, duygusal desteğe ve yakınlarının güvenine gereksinim duyarlar. Sözgelimi hem çalışarak yaşamını kazanmış, hem de birçok çocuk yetiştirmiş bir kadın, 20 yıl öncesine oranla çok daha güçlü biri gibi görünse de, duygusal gereksinim açısından değişmez. Benzer biçimde, başarılı bir iş adamı, çevresine ne kadar kendisine güvenli bir insan izlenimi verse de, her insan gibi duygularını ifade etme gereksinimi duyar. Ayrıca her insan kadar duyarlı olduğu, fırsat tanındığında dışa vurabileceği zayıf yanlarının olabileceği bir gerçektir.

Sevgi ve şefkat yaşanıp, ifade edildikçe artan, gelişen duygulardır. Bu duygular ne kadar çok ifade edilme olanağı bulursa, kişi duygu yönünden o kadar zenginleşir.
insanlar zaman zaman sevgilerini bol bol ifade etme olanağı bulurlar. Sözgelimi küçük çocukları olan anne babalar için öpme, kucaklama ve oyunlar yoluyla, çok yakın sıcak ilişkiler gerçekleştirme olanağı vardır. Ama çocuklar büyüdükçe durum değişir. Daha büyük çocuklarla kurulacak ilişkiler, kuşkusuz bebeklerle kurulanlardan farklıdır.

Duygusal yönden doyumlu ve uzun süren beraberlik yaşamış eşlerden birinin yitirilmesi, kalan eşte bir süre için büyük bir çöküntü yaratır. Bu, özellikle de ilk dönemde çok şiddetlidir. Böyle zamanlarda çocukların, yakınların ve arkadaşların sevgi ve desteği, avutucu sözlerden çok daha fazla işe yarar.

Duyguları ifade etme

Duygularını ifade etme güçlüğü çekenler bazen bir kısırdöngü içine girerler. Böyle kişiler hem duygusallıklarını göstermedikleri, hem de kendilerine gösterilen ilgi ve sevgiye karşılık veremediklerinden, bu tepkisizlik karşısında yakınlarının kırılıp ilgilerini kesmesine yol açabilirler. Bu durum da, insan ilişkilerinde zaten güçlükleri olan bir kişi için işleri büsbütün zorlaştırır. Böyle kişilerin “kalkan”larını yarıp, kendilerini dışavurmalarını sağlayacak güvenli bir ortam yaratmak, uzun ve yorucu bir iştir.
Çocukların duygularını ifade etmeyi öğrenmeleri ancak örneklerle olanaklıdır. Yeni doğan bir bebek, ürkek bir tavşan ve bir oyun arkadaşı, çocuğun duygularını dışavurmasına olanak tanıyan fırsatlar yaratırlar.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.