Serum nedir, ne işe yarar, nereye nasıl takılır?

Serum nedir, ne işe yarar, nasıl ve nereye takılır?

Hastalık, ameliyat ya da kaza nedeniyle acil olarak gereksinilen sıvılar, damardan takılan serumlar yoluyla doğrudan doğruya kan dolaşımına verilebilir.

Soru: Serumun çok hızlı ya da çok yavaş akması durumunda neler olabileceğini açıklar mısınız?
Hızlı ya da yavaş akma kısa için olursa pek tehlikeli değildir, ama ikisinin de olması arzu edilmez. Sıvı miktarının denetlenmesinin önemli olduğu ya da fazla miktarda sıvı yüklemenin tehlike doğurabileceği durumlarda, dakikadaki damla sayısı ayarlanarak ve serum şişesindeki sıvı miktarı düzenlenerek, ölçülü miktarda sıvı gidişi sağlanır.
Soru: yalnızca acil durumlarda mı serum takılır?
Hayır. Ortaya çıkabilecek istenmeyen durumları önlemek için de serum takılır. Sözgelimi, karın ameliyatı geçiren
hastaların ağızdan yiyecek ve içecek alması olanaksızdır. Bu durumda, serum takılarak bedenin su gereksinimi karşılanır ve hastanın çabuk iyileşmesine yardımcı olunur.

Serum her zaman kola mı takılır?
Kolda uygun bir toplardamar bulunamadığında bacağa da takılabilir. Ancak bacaklardaki toplardamarların tıkanması ve iltihaplanması daha kolay olduğu için, genellikle kollardaki, damarlar yeğlenir.
Kolda ise, dirsek bölgesindeki toplardamarlara değil, önkoldakilere takılır, çünkü serumun damara gitmesini sağlayan iğne ya da kateter, eklem bölgesine yerleştirilirse kıvrılır, hattâ kırılabilir.
Bebeklerde ise serum takarken genellikle saçlı derideki ya da bacaktaki toplardamarlardan
yararlanılır.

Yakında, bana önemli bir ameliyat yapılacak ve büyük bir olasılıkla serum takılacak. Serum çok acı verir mi
Serum setinin iğnesi bir kez damara yerleştirildikten sonra acı duyulmaz, ama kolunuzu hareket ettiremeyeceğiniz için rahatsız olabilirsiniz.
Serum ya da teknik deyimiyle entravenöz infizyon, çeşitli sıvıların doğrudan doğruya kan dolaşımına verilmesi amacıyla uygulanır.
Bedendeki hücrelerin gereksindiği besin ya da sıvıların ciddi bir biçimde azalması durumunda, serum takılması yoluna gidilir.
Böyle bir sıvı yitimine yol açan çok sayıda neden vardır. Sözgelimi uzun süre devam eden kusma ya da ishal, büyük miktarda sıvının ve beden için gerekli birtakım maddelerin yitirilmesine neden olur.

Kan aktarımı

Ağır bir kanamadan sonra ya da hastanın kansızlığının ağırlaştığı, kan dolaşımında alyuvarların sayısının çok azaldığı durumlarda kan aktarımı yapabilmek için de serum seti kullanılır. Kan aktarımında amaç, oksijeni taşıyan madde olan hemoglobinin dolaşımdaki miktarının artmasını sağlamaktır.

Serum takılması
Sıvı, ayaklı serum askısına asılmış duran torba ya da şişeden dışarıdan görülebilen bir bölü
me gelir. Oradan, iğne ya da kateterle sonlanan esnek bir boruya akar. Bu boru üzerinde, akış hızının ayarlanmasını sağlayan bir kontrol klipsi yer alır. Bu klipsin sıkıştırılıp gevşetilmesi damlaların hızlı ya da yavaş akmasını sağlar.

Serum nasıl takılır?

Serum takmak için önce uygun bir toplardamar (genellikle önkolda) bulunur ve çevresindeki alan iyice temizlenir. Daha sonra iğne damara sokulur, flaster ve gazlı bezle deriye tutturulur. Böylece iğnenin, ani bir hareket ya da spazm gibi nedenlerle hastanın toplardamarından çıkması önlenir.
İğne sokulurken hasta hafif bir acı hissedebilir, ancak bunun dışında hiçbir rahatsızlık duymaz. Kolun hareket ettirilmemesi gerekir, yoksa iğne yerinden çıkar ve sıvı gidişi yavaşlar ya da bütünüyle durur.
Serumun uzun süre kolda tutulması nedeniyle ortaya çıkacak kızarıklık ya da şişlik, serum çıkarıldıktan çok kısa bir süre sonra yok olur.
Kola serum takılı olması rahatsız edici olabilir, ama acı vermez. İğnenin yerinde kalması için, takıldığı alana pamuk, flaster ve gazlı bez sarılır.

Latest Comments
  1. Anonim
  2. Anonim
  3. Onur
  4. Anonim
  5. enes

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.