Koçnet İlke Ve Hedefleri

Müşteri odaklı çalışma stratejisi ile beraber Türkiye’de en iyi olmayı hedefleme, insan kaynaklarına gerekli olan önemin verilmesi, gelişimin kaynak yaratabilmek için geçtiğinin unutulmaması, iş dürüstlük ve ahlaklını en önemli koşul durumuna getirmek ve Türkiye’ye güç vermemenin güç vereceği bilincinde tam bir dünya oyuncusu durumuna gelinmesi koçnet için çalışma hedef ve ilkeleridir.

koc.net_

Müşterinin Önemi

Müşterilere değer yaratılması, beklentiyi istikrar ve kalite ile karşılık verilmesi koç holdingin öncelikleri arasındadır. Ürününe sahip çıkma ve satışın ardından müşterilerin yanında olma ilkesi hedef alınmıştır.

Sürekli En İyi Olmak

Kalitede, hizmet, ikmal kaynakları ve bayi ilişkisinde, hissedarlara verilmiş olan yatırım seçeneklerinde en iyi olunması ve toplumda sahip olunan imajın korunması koçnet firmasını ana hedefidir. Bu hedefe erişebilmek için çalışılmakta olan alanlarda yönetimi almak ve piyasada lider olunması koç holdingin temel ilkeleri arasındadır.

İnsanlara Değer Verilmesi

Her zaman ürün ve hizmetin kalitesi çalışanların kalitesi ile belli olur. En tecrübeli, iyi personel ve yetişkin insan gücünün istihdam edilmesi, insanların yeteneğinden, gücünden ve yaratıcılık özelliğinden azami bir şekilde yarar sağlama; verimliliği çoğaltmak, gelişmeye imkân vermek ve iş birliği, dayanışmanın ön planda olduğu bir ortam yaratılması, koçnet yani koç şirketler topluluğunun devamlılığını sağlayabilmek için seçmiş olduğu yoldur.

Sürekli Gelişen Kaynaklar

Hizmetin sürekli olmasını sağlayabilmek için, gereken yatırımları oluşturmak, büyük ve küçük tasarrufları bir araya gelmesi için teşvik etmek üzere sermayenin hakkı olduğu kar, hissedara vermek; çalışanların ve toplumun ekonomik ve sosyal gelişmesine katkı sağlamak, faaliyetten kaynak oluşturma ve bütün kaynakların akıllı bir şekilde kullanılmasını sağlamak savurganlığı izin vermemek koç holdingin ana ilkelerindendir.

Dürüst Çalışmak

Bütün ilişkilerde adil bir şekilde, karşılıklı fayda sağlamak için, anlayışlı ve iyi niyetli davranma, ahlak ve yasa kurallarına sürekli uyulması koç holdingin ana ilkelerinden birisidir. Günümüz insanına ve gelecek kuşaklara karşı olan sorumluluğu yerine getirme, öncüsü olunan ve vazgeçilmeyecek diğer bir ilkedir.

Koç Holding Türkiye’nin en önemli kuruluşlarından birisidir. Bünyesinde barındırdığı onlarca şirket ve portföy ile Türkiye’nin lokomotifi olmaya devam ediyor. koçnet forum ile Koç Holding hakkında aklınıza takılanlara cevap bulabilirsiniz.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.