Döviz kuru neye göre belirlenir ?

Bir ülkenin para biriminin diğer başka ülkenin para birimi türünden fiyatına döviz kuru ismi verilir. Döviz kuru genel açıdan bakılırsa bütün diğer fiyatlarda görüldüğü gibi, satıcı ve alıcıların talebi içerisinde meydana gelen dengeye bakılarak belirlenmektedir.

Diğer taraftan, ülkelerin birçoğu devlet döviz kurlarına belli aralıklar ile karışma gereği duyabilir. Bunun sebebi ülkede döviz gelirinin azalması, talebiz arz oranını aşmasıyla döviz fiyatının aşırı derecede artmasıdır.

Döviz piyasasına devletin karışması gibi bir durumda, ülkede gerçekleşen döviz alışveriş resmi kurumlar tarafından yönetilmektedir. Talep belli bir kontenjan ile sınırlı olur, bazı durumlarda döviz kurları sabitlenebilmektedir.

Fakat devlet politikası sonucunda dövize talebin azalma hızı çoğunluklar arzın artış hızının gerisinde kalmaktadır.

Birçok ülkede döviz kuru sabit kalmasına karşın talebin azalmadığı ve karaborsa fiyatların meydana geldiği görülmektedir.

Bu sebeple döviz piyasasında devlet kontrolü sürekli ve her zaman net başarılı sonuçlar veremeyen bir durumdur ve birçok iktisatçı döviz fiyatının her şartta serbest piyasaya bırakılmasıyla dengenin daha kolay bir şekilde sağlanabileceğini düşünür.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.