Mohaç Meydan Muharebesi

Şarklend’in git gide güçlenmesinden sonra Kanuni, fransuva ısrarıyla 3. seferini mohaça yapmaya karar verdi. Mohaç meydan muharebesi öncesinde akıncı komutanlarından Bali Bey’in yakalamış olduğu Macar eserinden öğrenilen bilgiye göre, Macar ordusunun mohaç ovasında bulunduğu kesinlik kazandı. Yapılmış olan keşiflere göre; düşman ordusunun mohaç ovasında bulunduğu ve savaş için tedbirler alındığı belirlendi.

Osmanlı kuvvetleri de düşmana hissettirmeden yürüyüş kollarından açılıp savaş düzeni aldı. Layoş’un yardımcısı tomori ile İbrahim Paşa çarpıştı fakat yenildi. Tomori öldü. Geriden gelen birlikler ve sonrasında bütün ordu Hilal taktiğini uyguladı. Macarlar köşeye sıkıştılar.

Macar ordusu sağ tarafından ağaçların arkasında saklanan Bali ve Hüsrev beylerin akıncı tümenlerinin geriden Macar ordusunun çekilme yolunu kapadığı anlaşıldı. Macar ordusu kendisini Osmanlı askerlerinin arasında buldu. Bu durumdan kurtulabilmek için Macar ordusundan ayakta kalanlar kendilerini tuna nehrine atmaya çalıştılar. O esnada Osmanlı ordusu iki taraftan ve cepheden, geriden ateş desteğiyle taarruza geçti. Savaş sonrasında düşman ordusundan 25 bin den fazla insan öldü. 20 Bine yakın Macar esir alındı.

Kral layoş savaşı kaybettiğini görmüş, budin istikametine kaçmaya başladı. Çele suyuna geldiği zaman arkasında az kişinin olduğunu gördü.

Bu savaş dünyanın en kısa süren meydan savaşlarından birisi olarak görülür.Osmanlı ordusu yürüyüşüne devam edip 13 eylül 1526 günü, budine girdiler. Kanuni istanbul’a Macaristan fatihi olarak döndü.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.