Kanuni Sultan Süleyman Yeniçeri İsyanı

1525 Senesinde İstanbul’da yeniçeriler isyan ederek şehrin büyük bir bölümünü yağmalamaya başladılar. İkbal basamaklarını hızlı bir şekilde başarı ile tırmanan Veziriazam Makbul İbrahim Paşa’nın, isyan eden Mısır valisi Ahmed Paşa gailesini bertaraf edip isyanı bastırmak için Mısır’a gitmesini fırsat olarak gören muhalifleri yeniçerileri isyana yönelttiler.

Kanuni Sultan Süleyman, Edirne’den yeni dönmüş ve kağıthaneye gelmişti. Padişahın yokluğundan da yararlanan yeniçeriler 16 mayıs 1525 senesinde İstanbul’da öncelikle İbrahim paşa’nın sarayı olmak üzere vezir ayas paşa ve defterdar abdüsselam gibi devlet erkanının evlerini, gümrük bölgelerini, dükkanları ve halkın evlerini yağmaladılar. Bir sonraki gün yeniçeriler ağa kapısına gelerek “ bizim bu aşamada rızamız ve şenaatten haberimiz yk. Teftiş edini bulunsun demişlerdir.

Kağıthane’de olan Sultan Süleyman’da askerin isyanını öğrendiği zaman hemen deniz yoluyla İstanbul’a geldi. Sultan Süleyman öncelikle geniş bir soruşturma yaptırdı ve askeri isyana yönelten yeniçeri ağası Mustafa ağayı hemen idam ettirdi. Mustafa paşa kethüdası baliyla reisülküttabı haydar da olayın içinde oldukları için bir müddet sonra öldürüldüler. Padişahın sert ve hızlı bir biçimde olaya el koyması isyanın fazla yayılmadan önlenmesinin en önemli aşaması oldu.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.