Otizm belirtileri nelerdir ?

Otizm belirtisi insandan insana farklılık gösterir. Otizm hastalığı bulunan her insanda aynı belirtiler beklenilmez. Bununla beraber hastalığı birtakım ana belirtileri vardır. Bu belirtiler genelde otizm hastalığı bulunan birçok insanda görülür. Bu ana belirtileri içinde insanlar ile hem verbal hem de sosyal iletişim sorunu, oyun ve aktivitelere ilgisizlik yer alır. Özellikle sosyal insanlarda problemler en belirgin özellikler içindedir.

Otizm rahatsızlığı olan kişiler göz temasından uzak dururlar. Bununla beraber bu insanlar duygularını gösterecek mimik hareketlerinden kaçınır ve vücut dili kullanmazkar. Otizm hastalığı olan çocuklar diğer çocuklarla iletişim kurmadan ve oyun oynamaktan kaçınır ve diğer insanlar için empati göstermezler.

Başka insanların başına gelen üzüntülere karşı duyarsız olurlar. Otizm hastalığı olan insanların yüzde 40’ı konuşmayı öğrenemzler. Diğerlerininse dil öğrenimi gecikmeli gerçekleşir. Otizmli insanlar başka insanların duygularını anlamakta güçlük çeker.

Otizmli kişiler bir takım obje ve aktivitelere karşı ilgi gösterebilir. Hastalığı olan çocuklar genel anlamda bir oyuncak ile değil oyuncağın bir parçasıyla daha çok ilgilenebilir. Otizmli insanlar için rutin şeyler çok önem taşır.

Hergün yapılan belli rutin takip edilmesinden hoşlanan bu kişiler, günlük rutinleri aksadığı zaman fazla tepki gösterebilirler.

Otizm hastalığı erken yaşta anne ve baba tarafından fark edilebilir. İlk belirtileri içinde çocuğun aileyle yakın ilişki kurmadan uzak durması yer alır. Otizmli çocuklar genelde fiziksel temastan hoşlanmaz ve aileleriyle göz temasında bulunmazlar.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.