Vajinismus nasıl tedavi edilir ?

Vajinusmu aileleri tarafından sıkı disipline edilmiş veya içsel disiplini yüksek mükemmeliyetçi kişilik yapısına sahip kişilerde sık olarak izlenmektedir. Bu durum iyi kız olma sendromu olarakda tarif edilebilir.
Vajinusmus nedeni ile tedavi olan bin hastanın %85 i üniversite mezunudur. Bu da bu rahatsızlığın daha sıklıkla yüksek sosyo kültürel yapıya sahip kişilerde olduğunu gösteriyor. Hastaların çoğunluğun da aile içinde anne baba ve erkek kardeşler otoriter bir rol oynamaktadır.

Vajinusmusun tedavisi nasıldır
Vajinusmusun tedavisinde dünyada en çok kullanılan yöntem davranışsal bilinşel terapiler ve hipnoz tedavileri uygulanmaktır. Davranışsal bilinşsel terapiler arasında kızlık zarı ilk gece ve cinsellikle ilgili doğru bilgilerin çiftlere aktarılması ve bu aktarılan bilgilerin yapılan pelvik kas egzersizleri ile pekiştirilmesi yer almaktadır. Çiftlerin verilen egzersizleri ev ödevi şeklinde yapılarak tekrarlanması istenmektedir.

Hipnoz tedavileri son yıllarda vajinusmus tedavisinde güncelik kazanan alternatif bir tedavi yöntemidir. Hipnoterapilerde ki amaç bilinç altına verilen telkinlerle kişiler de bir farkındalık durumu oluşturmaktır. Hipnoz tedavi yöntemi ile tedavi süresi oldukça kısalmakta ve tedaviler hasta açısından çok daha kolaylaşmaktadır. Burada unutlmaması gereken nokta cinsel problemlerde uygulanan terapilerin tamamen kişiye özel hale getirilmesi yani bireyselleştirilmesidir. Vajinusmus uygun tedavi merkezlerinde uygulanan doğru tedaviler ile %100 başarıya ulaşılabilmektedir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.