Reflü Tedavisi

Reflü tedavisinde en fazla kullanılan iki yöntem tıbbi tedavi ve cerrahi yoldur. Son dönemlerde daha çok yapılmaya başlanan endoskopik yöntemlerin sonuçlarıysa tıbbi ve cerrahi tedavi kadar başarılı değildir.

Mide fıtığının reflüye eşlik ettiği kişilerde öncelikle seçenek ameliyattır. Mide fıtığı bulunmayan insanlardaysa öncelikle tıbbi tedavi yapılır. Tıbbi tedaviyle şikayetleri geçmeyen yada tedavinin iyi gelmesini karşın tedavi bırakıldığı zaman şikayetler tekrarlıyorsa ameliyat gerekebilir.

Genç, aktif hayatı bulunan ve uzun süreli ilaç kullanmayı istemeyen hastalarda da ameliyat düşünülebilir. Kullanılmakta olan ilaçların yan etki gösterdiği hastalarda ameliyat kaçınılmazdır.

Ameliyatla Reflü Tedavisi

Cerrahi tedavi mide reflüsünün en garanti tedavi şeklidir. Yani orta ve uzun dönem sonuçları hem tıbbı hem de endoskopik tedaviden daha etkilidir.

Ameliyatlar uzun süredir minimal invazif yöntemlerle yapılabilir. Bu şekilde hastanın hissedeceği rahatsızlık çok az, hastanede kalış süresi ve işe başlangıç süresi daha kısa olur.

Ameliyat esnasında laporoskip olarak fıtıklaşan mide karın içine, orjinal yerine geri çekilir. Genişleyen ve anatomisi bozulan hiyatus onarılır. Yemek borusuyla midenin birleştiği bölümün çevresine, farklı teknikler ile midenin kendisi sarılarak bir hokka mekanızması meydana getirilir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.