Krup sendromu kimlerde görülür?

Viral krup sendromu daha çok 3-5 yaş arasında görülürken bakteriyel krup ise sıklıkla 3-7 arasında görülmektedir. Ancak şunu da bilmeliyiz ki krup sendromu ne kadar erken yaşta olursa olsun klinik de o kadar kötü ve sonlum sıkıntısı da o kadar belirgin olacaktır. Ayrıca krup sendromlu çocukların yüzde 15 inde genetik yatkınlık olduğu yani ailenin diğer fertlerinin de aynı hastalığı geçirdiği saptanmıştır.

Krup sendromu genelde geçirilen viral bir üst solunum yolu enfeksiyonundan birkaç gün sonra ilgili virüsün gırtlak bölgesine inmesi sonucu görülür. Ateş genelde hafif yüksek veya normale yakındır. Nadiren 39-40 dereceyi bulur. Eşlik eden grip semptomları bulunabilir. Genelde birkaç günde semptomatik tedavi ve istirahat ile iyileşir. Ancak iyileşme nadiren birkaç haftayı bulabilir. Çocukların ağlaması ve ajitasyonu solunum sıkıntısını artırabilir. Buda hastalığın daha da ağırlaşmasına sebep olur. Tabiki kliniği kötüleşen çocuklar kısmen de olsa daha rahat nefes almak için oturur yada yarı oturur pozisyonda uyumayı tercih eder.

Hangi mevsimlerde görülür.
Krup sendromu yüzde 75-80 oranında virüslere bağlı geliştiğinden tabiki özelikle viral enfeksiyonların pik yaptığı sonbahar ilkbahar ve kış mevsimlerinde görülür. Ayrıca reflü tablonun gelişmesine zemin hazırlayabilir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.