Dikkat eksikliği nasıl giderilir ?

Okuldaki başarısızlık tabii ki sadece çocuktan kaynaklanmıyor. Ailelerinde bu başarısızlıkta elbette payları var. Yalnız sebep sadece bu değil. Çocukların okuldaki başarısızlıklarının altında yatan başka nedenlerde var. Psikiyatrik bozuklular bu faktörlerin başında geliyor. Çocukluk çağından en sık görülen psikiyatrik bozukluklardan DEHB dikkat eksikliği heperaktivite bozukluğu rahatsızlığı okul hayatına yansıyan olumsuz taraflarını gösterebiliriz.

Dehb olan çocuklarda en çok dikkati çeken dönem ilköğretim dönemidir. Aile çocuğun örgün bir eğitim kurumana başlaması ile bu rahatsızlığı fark eder. Çünkü okul başarısızlığı belirleyici bir faktördür. Çocuk derse konsantrasyon sorunu yaşar okuma yazma çalışmaları olumsuz etkilenir. Dehb li çocuklar dikkatli çabuk dağılır engellemeye ve beklemeye tahammülleri yoktur. Bu çocukların bir kısmına dikkat ve süre yoğunlukları diğer çocuklara oranla kısa oluğu için çevresini de dersten uzaklaştırır. Öğretmen çocukların zaten kısa olan dikkatlerini yoğunlaştırmak için çaba sarf ederken sınıf düzeni bozulur ve toplu şekilde dikkat dağılır.

Bu durum öğretmeni dehb li çocukları ve ailelerini diğer çocuklar ve ailelerini de iletişimin sağlıklı kurulamaması açsından etkiler. İdari sorunlara bile yola açabilir. Tüm bunlar böylece çocuklarını ve ailelerini toplum dışına itebilir.

Aileler çaresizlik hissedebilirler zira çocukları eğitim almalıdır. Bunun ötesinde yalnızlığa mahkum edilmemeli ve sosyal çevreden uzaklaştırılmamalıdır. Öğretmen bu çocukların sınıf da ki diğer çocuklardan ve velileri kabul görmelerini sağlayacak çabayı sarf etmeli kaynaştırma oryantasyon çalışmaları yapmalıdır. Burada diğer velilerde anlayışlı olmalı ve mümkünse el birliği ile sorun çözülmeye çalışılmalıdır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.