Çocuğunuz üniversiteye başlayınca !

Ortalama lise bitene değin ailelerin yanında olan çocuklar üniversiteye başlayınca ne olur. Çünkü o zamana değin aynı aile benzer çevre ve arkadaş grubu ile yaşayan gençlerin yeni düşünceleri ve kültürleri olan kişilerle karşılaşma olasılıkları artar. Bu nedenle üniversite yılları duyarlılık ve etkilenebilirlik yılları olarak isimlendirilir. Bu nedenle bu yıllarda yaşananlar adeta ortak bir bellek oluşturmaktadır. Büyük siyasal olaylar bu dönemde olanları daha çok etkilemekte. Aradan yıllar geçse de sorulduğunda en önemli olay diye onu anlatmaktadırlar. Oysa aynı olay olduğunda daha yaşlı olanlar aynı olayı gençler kadar önemli olarak algılamamaktadırlar.

Üniversite yıllarının siyasal değişimdeki önemi üzerine yapılmış çok eski bir çalışma vardır. Bu araştırmada tutucu ve zengin bir çevreden gelen öğrencilerin daha özgürlükçü tutumları olan bir üniversitedeki yaşamları takip edilmiş. Öğrencilerin giderek daha özgürlükçü olmaya başladıkları son sınıfa doğru bu eğilimlerinin arttığı gözlemlenmiştir. Üniversite sonrası bu gençlerin yeniden değişip değişmedikleri değerlendirildiği zaman siyasal tercihlerinin kararlı bir şekilde aynı kaldıkları anlaşılmış. Bu kararlılığın en çok üniversite sonrasındaki girdileri toplumsal çevreden etkilendiği bulgusu önemlidir. Çok az genç üniversite sonrası eski siyasal ortamına dönüp ona uygun çevre ve eş seçmiştir.

İşte bu nedenle çocuklarımız ve üniversite gençliği ülkelerin gelecek siyasal tercihleri ve seçimleri için önemlidir. Hani bizim çocukluğumuzun bu işlerden anlamadığı daha çocuk ve genç oldukları için bu tür zararlı düşüncelerle uğraşmaması gerektiğini düşündüğümüz yaştaki çocuklarımız

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.