Konuşma Bozuklukları Nelerdir

Kişilerde telaffuz, vurgu, tonlama, akıcılık, ritim ve konuşma hızı ile alakalı değişik konuşma bozuklukları oluşabilir. Bunlar, dizartri, artikülasyon bozuklukları, sözel apraksi ve akıcılık bozuklukları olarak dört kısıma ayrılır.

Dizartri Nedir

Konuşma kaslarının kontrolü ve gücüyle alakalı motor konuşma bozukluğu olarak tanımlanır. Farklı sinir ve kas rahatsızlıklarına bağlı olarak gırtlak, dudak, dil, damak ve çene gibi konuşmaya yarayan organların bir yada birkaçında oluşan güçsüzlük veya koordinasyon bozuklukları sonunda meydana gelir.

Artikülasyon Bozuklukları

Çocukta bellirli sesleri üretebilmekte çekilen güçlük veya seslerin yanlış yapılmasıdır. Artikülasyon bozukluklarına verilebilecek en iyi örnek R harfini söyleyememedir.

Akıcılık Bozuklukları ;

Konuşma esnasında hece, ses veya sözcükleri tekrarlama, uzatma, konuşmadan önce zorlanma gibi şikayetler ya da konuşmanın normalinden fazla hızlı olması sebebiyle başka insanlar tarafından anlaşılamama sorunlar ve iletişimde aksama gibi akıcılık bozuklukları olarak tanımlanır. Buna en iyi örnek kekemeliktir.

Sözel Apraksi

Konuşma sesinin üretilebilmesi için fiziksel engel ya da eksiklik olmamasına karşın, konuşmak için gereken seslerin istemli olarak üretilmesindek güçlük olarak tanımlanmaktadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.