Bayilik Sistemi Nasıl Çalışır

Bayilik, işletmelerin hizmet ve mallarını pazarlamada meydana gelen zorlukları yenmek, pazar payını arttırmak, pazarlama maliyetini düşürebilmek gibi birçok nedenden oluşan bir kavramdır. Teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesine eş olarak franchising sistemide hızlı bir şekilde gelişme göstermiştir. Dünya genelinde oldukça önemli bir iş hacmine ulaşmış pazarlama ve dağıtım kanallarındna birisi haline geldi.

Bayilik taraflar arasında yapılan bir sözleşme ile başlıyor. Taraflar sözleşme kapsamını istedikleri şekilde geniş tutabilirler. Sözleşmede tarafların birbilerine karşı olan hak ve yükümlülükler belirlenir.

Son dönemlerde bütün dünyada hizmet sektöründe çok hızlı bir büyüme oldu. Hizmet sektörünün büyümesine eş olarak da bayilik sistemi hızlı bir çıkış yakaladı.

bayilik sisteminin bu hızlı büyümesi sebepleri içinde sistem için gereken sermaye miktarı, girişimci motivasyonu, standart sistem olması, bütün herkez tarafından kabul edilmiş marka ve kontrol mekanizması nedenler arasında gösterilebilir.

Bayilik bir pazarlama ve dağıtım sistemidir. Bayilik sistemini veren firma tarafındna önemli olduğu kadar girişimci açısından da çok önemlidir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.