Higgs parçacığı nedir?

Edinburgh Üniversitesi’nde görevli Peter Higgs’in 1960’lı yıllarda ortaya attığı Higgs Boson (Tanrı’nın zerrecikleri) büyük patlamanın ardından ortaya çıkacağı varsayılan parçacıkların ismi. Peter Higgs ’e göre kainat, Higgs Alanı ismini verdiği bir enerji tarafından yaratıldı. Bu enerji, büyük patlamanın ardından ortaya çıkan parçacıklarla etkileşime girdi ve “Higgs Boson” ismi verilen zerreciklerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Bu zerrecikler maddeye kütle kazandırdı. Fakat Higgs’in bu teorisi kimi saygın fizik dergileri tarafından kabul görmemişti. Maddeye kütle özelliği veren parçacığın adı olan higgs parçacağı, bu parçacıklar hakkında çok bilgi olmamasından ötürü Tanrı’nın zerreleri olarak da anılıyor. Sadece özel şartlarda protonların yüksek bir enerjide birbirlerine çarpıştırılıp gözetlenebilen ya da tespit edilebilen bu parçacıklar, 2007 yılında yapılan büyük deney ile daha çok tartışılmaya başlandı. Uzmanlar, fiziğin çözülmeyi bekleyen 3 temel probleminden söz ediyor. Bunlardan birincisi maddeyi oluşturan bölünemeyen en küçük yapı, yani temel parçacıklar neler, diğeri temel parçacıkları bir arada tutan nesneleri meydana getiren kuvvetin ne olduğu ve üçüncüsü temel parçacıklara kütle kazandıran, yani maddesel evreni oluşturan, fiziksel mekanizmanın nasıl bir şey olduğudur. Uzmanlar, standart modeli meydana getiren parçacıkların Higgs parçacığı dışındakilerin tamamının deneysel olarak var olduklarının ispatlandığını söylüyor. Geçtiğimiz aylarda yapılan CERN deneyi ile de higgs parçacığının varlığını ispatlamak hedeflenmişti. Maddeye kütle kazandıran Higgs parçacağını (higgs bozonu) keşfeden Peter Higgs, bilim dünyasında daha çok tartışılacak gibi görünüyor.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.