Sigortalı Kime Denir?

İlk olarak size sigortalının tanımını yapalım: 506 Sayılı Sosyal Sigorta Kanunun 2. maddesine göre bu kanunun uygulanması sonucu o kişi sigortalı sayılmıştır.

Aynı zaman da 506 No’lu kanunun 6.maddesine göre işe alınan kişi ile iş veren arasında ki hak ve hukuk’a sahiptirler. Aynı kanuna göre işe alınan kişinin sigortasının o günden irtibaren başlaması zorunludur. Aynı zaman da çalışan bir kişinin sigortasız olma gibi bir tercihi de yoktur. Sigortalı olmak mecburiyettir. Bunun gibi bir takım hükümler bulunmaktadır. Kanun maddelerine göre sigortalı sayıla bilmesi için bir kişinin çalışması yeterlidir. Çalıştığı taktir de iş verenin sigortasını anın da başlatması zorunluluktur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.