Karaciğer kanseri nedir?

Genellikle kırk altmış yaş arasında görülen, erkeklerde kadınlara oranla beş kat daha sık rastlanan, özetle orta yaş erkekleri tehdit eden karaciğer kanseri, en çok görülen tümörlerden biri. Karaciğerdeki hücrelerin anormal büyümesi sonucu ortaya çıkan tümörün meydana gelmesinde siroz en önemli etkenlerden biri… Ayrıca Hepatit B ve hepatit C enfeksiyonları da hastalığın gelişmesine yol açabilir. Vücudumuzdaki en büyük ve önemli organların başında gelen karaciğer, çok ciddi görevler üstlenir. Zararlı maddeleri vücudumuzdan uzaklaştıran, yağların sindirilmesine olanak vererek safranın üretimini yapan, vücudumuzda enerji olarak kullandığımız şekeri depolayan, hücrelerimiz için çok önemli olan birçok proteinin üretimini gerçekleştiren karaciğer, çok iyi korunmalıdır. Karaciğer kanseri 2 tiptir. Bunlardan biri primer, diğeri sekonder… En yaygın olanı primer karaciğer kanseridir ve karaciğerdeki hücrelerde başlar. Sekonder karaciğer kanseri ise genelde kalın bağırsak, akciğer ve göğüste başlayıp. Sonradan karaciğere sıçrar. Karaciğer kanseri teşhisi koymak kolay değildir. En net belirtileri karnın sağ üst bölümündeki ağrı, kişide halsizlik ve zayıflamadır. Hastaların üçte birinde sarılık olur. Karaciğer sirozuna bağlı olarak kişinin karnında sıvı oluşması, dalakta büyüme ve sindirim sisteminde kanama gerçekleşebilir. Karaciğer kanseri teşhisi koymada karaciğerin ultrasonu, bilgisayarlı tomografisi ve MR incelemesi yardımcı olur. Biyopsi ve alfa-fetoprotein-AFP yükselmesi teşhisi netleştirir. Karaciğer kanseri tedavisi için kullanılan yöntemler cerrahi rezeksiyon, karaciğer nakli, alkol enjeksiyonu, dondurma, Devaskülarizasyon, Kemo-embolizasyon, Kemoterapi ve Termoterapi. Bütün bu tedavi yöntemleri arasında lezyonun ameliyat ile çıkarılması, en önemli yöntem.. Operasyon ile lezyonun karaciğerin bir bölümü ya da sağ veya sol yarısıyla beraber çıkarılması hastaya uzun bir yaşam imkanı verir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.