Yabancı Sermaye

Dış ticaret oranlarının Dünya Krizi’nin etkisiyle Türkiye’nin aleyhine dönmesi, ihracat gelirlerinin azalması ve ticaret açığı sorununun hayati bir önem kazanması, 1929 ve 1930 yıllarında iktisat politikasında önemli değişikliklere yol açtı.Hükümet ticaret açığını kapatmak, satın alma gücü azalan ihraç malı tarım ürünü ve hammaddelerin bir kısmını yurtii sanayi üretiminde değerlendirmek için , ithal ikamesine dayanan sanayileşme sürecini hızlandırma kararı aldı.Kurulması düşünülen yeni fabrikalar için yabancı sermaye yatırımlarından yararlanılabileceği ümidi beslendi.

1931 yılında Maliye Bakanı Saracoğlu 50 ila 100 milyon dolar arasında özel ABD sermayesini Türkiye’ye çekebilmek amacıyla ABD’ye gönderildi. Saraçoğlu’nun görevi Türk hükümetinin ABD kaynaklarından borçlanması ve ABD girişimcilerinin Türkiye’de sanayi kesiminde yatırım yapmalarının olanaklarını araştırmaktı. Ne var ki Saraçoğlu’nun gezisi başarısızlıkla sonuçlandı.Türkiye’nin yatırım yapacak girişimciler bulmak için yaptığı Fransa çıkarması da sonuç vermedi.Sonuçta Türkiye, dönemin küresel eğiliminin de çevre alanlarda yatırım yapmayı bir süreliğine ertelemeye çalısmasının etkisiyle , 19302lu yıllarda yabancı yatırımlar anlamında çok verimli bir dönem geçirememiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.