Teknolojinin Zararları Nelerdir ?

Teknoloji öncelikle yeniliklerin ve gelişimin insanın yaşamını kolaylaştıracak bir biçimde olması anlamına gelen genel bir durumdur. Günden güne gelişerek insanların yaşamına daha çok giren teknoloji insanların yaşamını zora sokacak bir zarar verir mi ? Teknolojinin yararı olduğu kadar birçok zararı da vardır.

Doğanın vazgeçilmezleri olan hava, su, toprak üzerinde çok fazla olumsuzluklar getirebilir. Teknoloji çevre kirliliğinde çok fazla rol oynamaktadır. Çevreye verdiği zarar ile atmosferi, toprağı ve suyu kirleterek yaşamı zora sokabilecek durumlar ortaya çıkartır. Çevre kirliliğinde teknolojinin zararları şöyledir ;

1-Trafiğe her sene binlerce araç çıkıyor. Araçlardan çıkan egzoz ozon tabakasının incelmesine sebep oluyor.
2- Fabrikalardan atık olarak atılan arsenik, siyanur ve fenol tarzı toksitler sulara karışıyor.
3- Ormanlarda yer alan ağaçları kağıt yapak, toprakları genişletmek amacı ile denetim olmadan ve düzensiz bir şekilde kesiliyor.
4-Fabrikaların bacalarından çıkan zehirli gazlar atmosferin kirlenmesine sebep oluyor. Bu gazla oksijenin azalmasına da neden oluyor. Hava kirli olunca asit yağmuru ile hava toprağa iniyor ve toprağı oldukça fazla etkiliyor.
5- Ziraat ilaçları, yapay organik kimyasallar ve inorganik tuzlar suya karışıyor
6- Tanker ve borular ile taşınan petrol suya karışıyor ve suyu kirletiyor.
7- Nükleer enerji santralleri, değişik nükleer denemeler, tıbbi içerik üretimi ve değişik endüstri tarzı üretimleri radyoaktif madde olan hayvansal ürünler ve bitkiler, bu zararlı maddeyi bensin zinciriyle insanlara ve diğer canlılara taşır.

Teknolojijk ürünlerin tamamına yakını elektrikle çalışır. Elektrik ile çalışan aletler bir elektromanyetik alan oluşturur. İnsanların beyinlerinden kendilerine ait olan bir elektromanyetik alan yer alır. Bu nedenle gündelik yaşamda kullanılan elektrik aletler insanları kötü açıda etkiler.

Baz istasyonlarına yada çanak antenlere yakın olan yerler manyetik kirlenmelerin çok fazla olduğu yerlerdir.

Aynı şekilde yüksek gerilim hatları civarında yer alan evlerde yaşayan çocuklarda Amerikan Bilim Akademisinin incelemesi sonucunda lösemi olma riski diğerine göre 1,5 kat fazla olduğu açıklanmıştır. Yapılmış epidemiyolojik çalışmalar yüksek gerilim hatları ve elektrikli aletlerin kanser olma olasılığını arttırdığı belirtilir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.