Sermayenin Genel Formülü

Marx işe sermayeyi tanımlayarak başlamaktadır. Marx’ın sermaye tanımının Kapital’in üç çildi boyunca devam ettiği söylense de , kavramın tanımı bu kısmın sonunda şekillenmektedir. Bize anlatılmış olduğu gibi , sermaye ilk önce 16.yüzyılda dünya ticaretinin ve dünya piyasasının yaratılmasıyla ortaya çıkmış ve tüccar ve tefeci sermayesi olarak ilk önce para şeklinde görünmüştür.

Sermayenin formulü ya da sermaye devresi M-G-C’dir. Kapitalist işe belli bir para toplamıyla başlar.
Marx ilk everyi sermayenin yaratılması ve ikinci aşamayı da sermayenin gerçekleşmesi olarak adlandırmaktadır.
Belirtilen sürecin sonunda kapitalist aynı parayı elde ederse, yapılan işin üzerinde bile durulmaya değmez , dolayısıyla da , Marx bu formülü M-C-M olarak bir kez daha yazar.

Bunlarla birlikte sermaye dengesi artı değeri ortaya çıkan bir süreç veya faaliyettir. Marx ilk yorumcuların – Merkantilistlerin – ağzıyla sermayenin tanımlanması diyerek formülünün haklılığını ortaya koymaktadır.

Sermaye devresi , kendine özgü emtianın satın alınmasıyla belli isteklerin tatmin edilmesi amacını taşıyan , dolayısıyla da bu isteklerle sınırlı olan basit emtia dolaşımından farklıdır. Aksine , sermaye devresi , keni içinde sınırları olmayan bir süreç olan parasall değerin niceliksel genişlemesini amaçlamaktadır. Kapitalistin amacı , sadece durup dinlenmeyen , bitip tükenmeyen kar elde etme sürecidir.

Bu nedenle , değer , şimdi , süreç içindeki değer , süreç içindeki para ve de sermaye haline gelmektedir. Sermaye değer olmakla birlikte içinde cisimlenmiş belli bir maddeyle değil de , belli bir süreçte yer alma gerçeği çerçevesinde tanımlanmıştır. Marx’ın sermaye tanımı , sermayeyi belli bir emtia dizisi yani binalar , makineler ve bunun gibi üretilmiş üretim araçları olarak tanımlayan Marksist olmayan iktisatçıların tanımından oldukça farklıdır. Muhasebeciler ve işadamları kavramı , Marx’ın kullandığı biçime yakın bir biçimde kullanmaktadır. Marx’ın belli bir miktarda sermayeden söz ettiğinde, sürekli olarak parayken sermayeye dönüşen ve yeniden para haline gelen değer toplamına atıfta bulunmaktadır.Marx sermaye kavramını sık sık , tekil anlamda , belli bir girişimin ya da bireysel kapitalistin sermayesini anlatmak üzere kullanmıştır. Kapitalistler , hiçbir zaman tam anlamıyla ele alınmamıştır ; kapitalistler sadece sermaye sahipleridir.

Marx’ın kullanım değeri ve mübadele değeri arasında özenle yapmış olduğu ayrımı hatırlayın. Emtia mübadele edildiğinde , her iki taraf da kullanım değeri açısından kazançlı çıkacaktır ; her iki taraf da vazgeçmek istemediği şeyden ayrılmak zorunda kalacak ve bunun karşılığında istediği bir şeyi mübadele çerçevesinde elde edecektir. Bununla birlikte ; bu kazancın mübadele değeriyle hiçbir ilintisi yoktur ve işe parayla başlayıp paraylaa bitiren kapitalistin ilgilendiği tek şey sadece mübadele değeridir.

Tüm mallar değerlerinin üstünde fiyatlanırsa , kapitalistin bir satıcı olarak kazancı , alıcı olarak kaybıyla dengelenecektir. Marx söylediklerinden vazgeçmekte ve paranın sermayeye dönüşmesi , eşdeğerlerin mübadelesi temelinde açıklanmalıdır demektedir. Marx kendini köşede resmetmekle birlikte beklemektedir…

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.