Çevre Kirliliğinin Çeşitleri

Çevre kirliliği; yeryüzünde yer alan canlıların hepsinin sağlığını etkilemekte olan, cansız ve çevrede yer alan maddeler üstünde zararlar veren ve bazı durumları bozan yabancı maddeleri hava, su ve toprağa karışması durumudur. Başka bir şekilde tanımlayacak olursan çevre kirliliği doğal sistemde doğal dengeyi tamamen bozan ve insan kaynaklı ekolojik zararların bütünüdür.

Çevre Kirliliği Çeşitleri Nelerdir

1- Hava Kirliliği
2- Su Kirliliği
3- Toprak Kirliliği
4- Gürültü Kirliliği
5- Radyoaktif Kirlilik

Hava Kirliliği Nedir

Atmosferde yer alan duman, koku, toz, gaz ve su bahar gibi olan maddelerin, insan ve diğer canlılara zarar verecek derecede yükselmesi hava kirliliği olarak isimlendirilir.

Su Kirliliği Nedir

Sağlığa zararlı olan madderin suyu bozacak derecede suya karışmasına su kirliliği ismi verilir. Su kirliliği Nedenleri ise sanayi kuruluşları, termik santraller, gübreler, kimyasal ilaçlar, sıcak sular, toprak erezyonu, sanayi atıkları gibi nedenlerden dolayı sular kirlenir.

Toprak Kirliliği Nedir

Toprağın verimliliğini düşürerek, toprağın genel özelliğin bozan her türlü teknik ve ekolojik olaylar toprak kirliliğ olarak tanımlanır. Toprak Kirliliği Nedenleri ; toprak havayı ve suyu kirleten maddelerden dolayı kirlenir. Örneği kükürt dioksit fazla olan bir havada yağmur yağdığı zaman asit yapar ve asitli yağmur toprağa büyük oranda zarar verir.

Radyoaktif Kirlenme Nedir

Radyoaktif ürünlerin etrafa yaydığı elektronla çevrede yer alan hava, su, toprak ve bitilere zarar verir. Bu duruma radyoaktif kirlenme ismi verilir. Radyoaktif kirlenme nedenleri ise ; nükleer enerji santralleri, silah üreten tesisler, nedenleri arasındadır.

Gürültü Kirliliği Nedir

Kişilerin sağlıklarını belli bir süre içinde veya daima zarar veren seslerdir. Gürültü kirliliği nedenleri ; ulaşım araçları, sanayiler, eğlence yerler gürültü kirliliğinin en büyük nedenleridir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.