Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi(ZKÜ),11 Temmuz 1992 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 3837 sayılı Kanunla Zonguldak’ta “Zonguldak Karaelmas Üniversitesi” adı ile kurularak 1 Ocak 1993 tarihinde tüzel kişilik kazanmıştır.

Batı Karadeniz havzasındaki maden kömürünün yeterli teknik bilgiye sahip elemanlarca işletilebilmesi amacıyla Zonguldak’ta 1924 yılında bir Maden Mühendisi Mektebi kurulmuş ancak bir süre sonra kapatılarak yerine Maden Meslek ve Başçavuşları Okulu açılmıştır. 1949 yılında Maden Teknik Okulu haline dönüştürülen bu kuruluş 1961 yılında İstanbul’a taşınmıştır. Daha sonra 1962 yılında çıkarılan 165 sayılı “Zonguldak’ta yeni bir teknik okul açılması hakkındaki yasa” ile çalışmalar yeniden başlamış, bina inşaatları devam ederken bu teknik okul 1184 Sayılı Yasa ile Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi haline dönüştürülmüştür.

1184 Sayılı Yasaya göre Maden, Makina, Elektrik ve İnşaat Bölümlerini kapsayan akademi, 1981 yılında çıkarılan 41 sayılı kanun hakkında kararname ile Maden ve Makina Mühendisliği Bölümlerinden oluşan Mühendislik Fakültesi haline getirilmiş ve Zonguldak Mühendislik Fakültesi adı ile 20.07.1982 tarihinde Hacettepe Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nin 3837 sayılı yasa ile kurulması üzerine yeni fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları açılmıştır.

Batı Karadeniz Bölgesinde etkin bir yörede kurulmuş olan Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak ili ve çevre ilçelerinde halen işlerlik kazandırılmış 7 fakülte, 3 enstitü, 3 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuvarından oluşan yapısıyla eğitim ve öğretimini sürdürmektedir.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bölümleri

Tıp Fakültesi
# Tıp

Diş Hekimliği Fakültesi
# Diş Hekimliği

Zonguldak Sağlık Yüksekokulu
# Hemşirelik

Deniz İşletmeciliği Ve Yönetimi Yüksekokulu
# Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Fen-Edebiyat Fakültesi
# Biyoloji
# Fizik
# Kimya
# Matematik
# Matematik (İkinci Öğretim)
# Biyoloji (İkinci Öğretim)
# Kimya (İkinci Öğretim)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
# İktisat
# İktisat (İkinci Öğretim)
# İşletme
# İşletme (İkinci Öğretim)
# Maliye
# Maliye (İkinci Öğretim)
# Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
# Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Mühendislik Fakültesi
# Çevre Mühendisliği
# Elektrik-Elektronik Mühendisliği
# İnşaat Mühendisliği
# Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
# Maden Mühendisliği
# Makine Mühendisliği
# Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim)

Ereğli Eğitim Fakültesi
# Sınıf Öğretmenliği
# Sınıf Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
# Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
# Türkçe Öğretmenliği
# Türkçe Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
# Fen Bilgisi Öğretmenliği

Zonguldak Karaelmas Üniversitesine ait KONTENJAN, YERLEŞEN SAYISI, YERLEŞME ORANLARI, TERCİH EDİLME İSTATİSTİKLERİ, TABAN PUAN VE BAŞARI SAYILARI ile ilgili güncel bilgiler almak için buraya tıklayarak üye olabilirsiniz. Üye olduğunuz sitede premium paket alarak Zonguldak Karaelmas Üniversitesi ile iligili tüm bilgilere güncel olarak ulaşmanız mümkündür.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.