Üniversite Veya Bölümümü Hangi Kritere Göre Seçmeliyim ?

Okul tercihi yaparken bu soruları sorun ve cevaplarına göre tercih yapın.

Tercih aşamasında önce hedeflenen meslekler ve bu mesleklerin hangi üniversitelerde olduğuna ulaşılması gerekmektedir. Bu konuda üniversitelerininternetsayfaları, okullara göndermiş oldukları broşürler belki de en önemlisi o bölümde okuyan veya mezun olmuş öğrencilerle konuşmak daha esaslı bilgiler verecektir. Şu sorular sizin üniversite ve bölüm seçmede yol rehberiniz olabilir:

Üniversitenin nitelikli akademik kadrosu var mı? Ulusal ve uluslararası nitelikte öğretim üyelerine sahip mi?

Üniversitede belirli alanlarda bilimsel ve sosyal alanda ön plana çıkan bilim insanı var mı? Çünkü nitelikli eğitim için tanınan ve bilimsel özelliği olan bilim insanlarının varlığı üniversiteye üstün nitelik kazandıracaktır. Üniversitenin eğitim kalitesini belirleyen mezunlarının iş bulma kapasitesi nedir?

Üniversitenin uluslararası ilişkileri önemli

Üniversitenin uluslararası ilişkileri var mı? Erasmus programı dâhil, diğer üniversiteler ile her alanda işbirliği yapabiliyor mu? Bu işbirliğine öğrencilerini katabiliyor mu? Çünkü, öğrencilerin Erasmus programından yararlanması, gelecekleri açısından önemli bir kazanım sağlamaktadır.

Üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde proje üretebilme kapasitesi. Bu projelerde öğrencilerinin yer alması, sonuçlarından haberdar olabilme düzeyi nedir?

Üniversite bilimsel toplantı, kongre düzenleyebiliyor mu? Üniversitede her türlü alanda farklı seminer, temsil ve gösteri yapılabiliyor mu? Bu toplantılara öğrencileri fikren ve düşünsel anlamda katabiliyor veya katkı sunabiliyor mu?

Üniversitenin sosyal sorumluluk projelerine katkısı var mı?

Üniversitenin sosyal sorumluluk projelerini öğrenciler ile birlikte hazırlayabiliyor mu? Veya bu projelere öğrencilerini katabiliyor mu? Artık günümüzde toplum ile iç içe olan kalifiye elemanlara ihtiyaç vardır. Bu nitelikte elemanların yetiştirilmesinde üniversitelere önemli görev düşmektedir.

Üniversite, teorik eğitimle iş hayatındaki pratiği birleştirebilmiş mi? Mezunlarına iş imkânı sağlamada ne derece etkili? Bütün bu soruların cevabını öğrenmeye çalışıp ondan sonra tercihlerinizi şekillendirmeniz gerekir. Aksi takdirde kazanıp gittiğiniz bölüm ve üniversite sizi hayal kırıklığına uğratabilir.

Ortaöğretim Başarı Puanı’nın etkisi ne kadar olacak?

YGS ve LYS’ye başvuran her adayın, ortaöğretimdeki başarı durumları göz önünde tutularak bir Ortaöğretim Başarı Puanı hesaplanır. Ortaöğretim başarı puanları Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı’nın hesaplanmasında kullanılarak YYGS ve YLYS puanının hesaplanmasında kullanılır. Ortaöğretim Başarı Puanı 100 ile 500 arasında değişir. Ortaöğretim Başarı Puanı,

Meslek lisesi çıkışlı adayların kendi alanlarındaki iki yıllık yükseköğretim programlarına yerleştirilmelerinde kullanılır. Adayların ortaöğretim başarı puanları;

Mezun durumda olanların diploma/mezuniyet notları/puanları. Mezun durumda olmayanların okullarınca diploma/mezuniyet notuna/puanına benzer şekilde, başarı ortalamaları göz önünde tutularak hesaplanır.

ÖĞRETMEN OLMAK İÇİN 2,5 DİPLOMA NOTU ŞARTI

Fen-edebiyat bölümlerini bitirenler öğretmen olmak istiyorsa diploma notuna dikkat etmeli. Fen edebiyat fakültelerinin asıl işlevi bilim adamı yetiştirmektir. Fakat mezun olan öğrenciler aldıkları formasyon eğitimiyle öğretmen de olabilmektedirler. YÖK, eğitim fakülteleri dışındaki fakültelerde okuyup da öğretmen olmak isteyenlere pedagojik formasyon için 4 üzerinden 2,5 diploma notu şartı getirdi. Fen edebiyat fakültelerini seçen adayların öğrenim sürecinde derslerinde de başarılı olmaları gerekiyor.

LYS sonucu nasıl okunmalı?

Her öğrencinin girdiği sınavları ve aldığı puanları gösteren sınav sonuç belgesinde birçok ayrıntı var. Bu ayrıntıların ne anlama geldiğini ve size ne gibi bir sonuç getireceğini bilmeniz gerekir. Eğer sınav sonuç belgesini yeterince anlamaz ve aldığınız puanların ne ifade ettiğini bilemezseniz iyi bir üniversite kazanma ihtimaliniz azalır. Bu nedenle belgelerinizin ve aldığınız puanların hangi bölümlere girmenize imkân tanıdığını öğrenmelisiniz.

1. Bu bölüm, girdiğiniz LYS’leri gösteriyor. Örnekteki aday 4 farklı LYS’ye girmiş (LYS-1, LYS-2, LYS-3, LYS-4).

2. Yeni hesaplanmış Orta Öğretim Başarı Puanı, maksimum 500 olabilir.

3. Adayın YGS-3, TS1 ve TS2 alanında program olmadığından dolayı sadece alan dışı puanları hesaplanmış.

4. Sayısal ağırlıklı puanla öğrenci alan MYO’lar ve bazı lisans programları için.

5. Sözel öğrenci alan MYO’lar ve lisans programları için.

6. E.A. öğrenci alan MYO’lar bazı lisans programları için.

7. Sayısal ağırlıklı puanla öğrenci alan lisans programları.

8. Eşit Ağırlıklı puanla öğrenci alan lisans programları.

9. Sözel puanla öğrenci alan lisans programları.

10. Dil puanıyla öğrenci alan lisans programları.

Yeni üniversiteler, yeni ufuklar

Türkiye, yükseköğretimde son yıllardaki atağıyla hayli mesafe kat etti. Her ile bir üniversite projesi gerçekleşirken bugün artık Anadolu’daki birçok ilde birden fazla üniversite olmaya başladı. Devletin koyduğu bir taşın üzerine bugünlerde vakıflar ve işadamları da birer tuğla koyarak eğitime desteklerini gösteriyor. Yeni vakıf üniversiteleri, yükseköğretime hem kalite hem de rekabet getirecek. Son iki yılda kurulan vakıf üniversiteleri, yeni imkânlarla öğrencilere kapılarını açtı.

BURAK KILIÇ İSTANBUL

Melikşah Üniversitesi

Kayseri Talas’ta 2008 yılında kurulan üniversite, 197 öğrenci ve 37 akademik personele sahip. Fen edebiyat, iktisadi ve idari bilimler ve mühendislik fakülteleri lisans programları var. Uluslararası bağlantılarıyla gençlere küresel bakış açısı tanırken, yerel iş bağlantılarıyla da üniversite iş dünyası iletişimi açısından cazip imkânları bulunuyor. Fen edebiyat fakültesi ve diğer hazırlıklar 13 bin TL. Öğrencilerine yüzde 100, yüzde 50 ve yüzde 25 oranında burslu olarak okuma fırsatı sunmanın yanında, ÖSS’de ilk 50.000′e giren öğrencilere de yüzde 50 oranında yurt ücreti indirimi sağlıyor.

Gediz Üniversitesi

İzmir’de 2008 yılında kurulan üniversite, 387 öğrencisi ve 53 akademik personeliyle eğitim hayatına başladı. Kontenjanlarını artıran üniversite, 2010-2011 akademik yılında bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor. Üniversite, Erasmus değişim programına da sahip. Üniversite sınavında derece bursu, akademik başarı bursu, tercihte öncelik bursu ve spor bursları öğrencilere kolaylık sağlıyor. Hukuk 14 bin TL, mühendislik 13 bin TL, iktisadi ve idari bilimler 12 bin TL, hazırlık sınıfı 10 bin TL.

Mevlânâ Üniversitesi

2010-2011 akademik yılında iki fakülte ile öğretime başlayacak taze üniversitelerimizden Mevlânâ Üniversitesi; derslikleri, laboratuvarları, kütüphanesi, kafeteryası, kız ve erkek öğrenci yurtları, spor salonu ve diğer sosyal donatı alanları ile yeni eğitim öğretim dönemine hazır. Konya merkezde 420 öğrenciyle akademik hayata merhaba diyecek üniversite, mühendislik ve eğitim fakültelerinde lisans eğitimine başlayacak.

Gazikent Üniversitesi

Üniversite, Gaziantep Havaalanı yolu üzerinde. Ağırlıklı olarak İngilizce eğitim verilecek. Mühendislik ve mimarlık 14 bin TL, iktisadi ve idari bilimler 13 bin TL ve hazırlık sınıfı 12 bin TL şeklinde ücretlendirilmiş. Bu yıl 500 öğrenci alacak üniversite, bu öğrencilerin 100′üne burslu eğitim verecek. Üniversite, sınavda ilk 5 bin kişi arasına girip de kendisini tercih eden öğrencilerine 750 TL ile 2 bin 600 TL arasında burs verecek.

Zirve Üniversitesi

Gaziantep’te kurulan Zirve Üniversitesi, eğitim, iktisadi ve idari bilimler, iletişim, mühendislik, hukuk ve meslek yüksekokuluna toplam 1.300 öğrenci alıyor. Üniversite, denizcilik konusunda daTürkiyedenizciliğinde söz sahibi olmak istiyor. Bu kapsamda denizcilikle ilgili bölümleri de kaptan olmak isteyen gençleri bekliyor. Hazırlık sınıfları 13, hukuk fakültesi 16 bin TL ve diğer fakülteler 14 bin TL olarak ücretlendirilmiş. Okul, ilk 100 ile 10 bin kişi arasında olan öğrencilerine uygun burslar sağlıyor.

KTO Karatay Üniversitesi

Konya Karatay’daki üniversite bu yıl ilk kez öğrenci alacak yeni üniversitelerimizden. Karatay da mühendislik, iktisadi ve idari bilimler ve hukuk fakültesinde 6 lisans programıyla akademik hayata merhaba diyor. Üniversite sınavında ilk 10 ile 5.000 kişi arasından bu üniversiteyi tercih edenler 500 TL ile 2.500 TL arasında burs alacak.

Turgut Özal Üniversitesi

Eğitim hayatına bu yıl başlayacak üniversitelerimizdenTurgut ÖzalÜniversitesi, Özal’ın girişimci, özgürlükçü ve insana saygılı misyonunu ruhunda barındırıyor. İlk yıl için sadece iktisadi ve idari bilimler fakültesine öğrenci kabul edecek üniversite, Başkent’te merkezi bir konumda öğrencilerini bekliyor.

Piri Reis Üniversitesi

Türkiye’nin ilk denizcilik üniversitesi, Deniz Ticaret Odası şemsiyesi altında 2008 yılında kuruldu. İktisadi ve idari bilimler, denizcilik ve mühendislik bölümleriyle akademik hayatına devam eden üniversite, kaptan olmak isteyen gençleri bekliyor.İstanbulTuzla’daki kampüsünde eğitime devam ediyor.

Toros Üniversitesi

Akademik hayata bu yıl merhaba diyen üniversitelerimizden Toros, Mersin merkezde iddialı bir şekilde 2010-2011 yılında eğitim hayatına başlıyor. Mühendislik ve iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile hizmet verecek kurum, 330 öğrenci alacak.

SORULAR-CEVAPLAR

Bir yükseköğretimi kazandığı halde liseden mezun olamayan adayın durumu ne olur?

Kayıt dönemine kadar liseden mezun olamazsa üniversiteye kayıt yaptıramaz. Bir sonraki yıl YGS-LYS hazırlıkta AOBP kırılmaz. İlk defa giriyor gibi değerlendirilir. Adayların liseden mezun olamadıklarını resmi bir belge ile ÖSYM’ye bildirmeleri gerekir.

Kontenjanlar kılavuzundaki tabloların açıklamaları nelerdir?

Tablo 3A: Sınavsız geçiş ile ilgili yükseköğretim programlarını göstermektedir. Bu tablo Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgeleri’ne (METEB) göre hazırlanmıştır. METEB başlığı altında bölge kapsamına giren yükseköğretim programları, bağlı oldukları üniversitelere ve meslek yüksekokullarına göre gruplanmıştır.

Tablo 3B: YGS puanı ile tercih edilebilecek iki yıllık yükseköğretim programlarını göstermektedir. Bu tabloda yer alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünden 140,000 ve daha üzeri puan almak gerekir.

Tablo 4:LYSpuanı ile tercih edilebilecek dört veya daha uzun süreli yükseköğretim programlarını göstermektedir. Bu tabloda yer alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünden 180,000 ve daha üzeri puan almak gerekir.

Sınav sonucunda oluşan YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puanları hangi programları tercih etmek için kullanılır?

YGS puanlarına göre tercih edebileceğiniz programlar şunlardır:

MYO programları (Sınavsız geçişten boş kalan kontenjanlar).

AÖF ön lisans programları.

AÖF lisans programları (İngilizce öğretmenliği hariç).

Özel yetenekle girilen programlar.

Meslek liselerinin kendi alanları lisans programları (Ek puanla girilen yerler).

Ön lisans (2 yıllık) sınavsız geçiş programlarının bulunduğu tablodaki (Tablo 3A) programlara yerleştirme nasıl yapılıyor?

Bu tabloda öncelik meslek liseli adaylar içindir. Meslek liseliler kendi öncelik sıralamalarına göre yerleştirilir. Kalan boş kontenjanlara genel liseliler veya alan dışından meslek liseliler ilgili YGS puanlarına göre yerleştirme yapılacaktır.

ZAMAN

Latest Comments
  1. zeliha çiftçi

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.