Sosyal Güvenceliler İçin Yakınlık Kodları (SSG)

Aktif Çalışan ve Hak Sahipleri İçin Yakınlık Kodları
Not 1: AKTİF SİGORTALININ KENDİSİ İÇİN Yakınlık Kodu 0000
Not 2: Aktif sigortalının haksahipleri için şu kodlar kullanılacaktır.

Yakınlık kodunun birinci hanesine 0 yazılacaktır.
Yakınlık kodunun 2. hanesine aile fertlerini tanımlayan şu kodlar yazılacak;

1: Eş
2: Erkek çocuk
3: Kız çocuk
4: Baba
5: Anne

Yakınlık kodunun üç ve dördüncü hanesi kişi sayısını tanımlar;
ÖRNEK:
0101 : Tek eş
0201 : Birinci erkek çocuk
0202 : İkinci erkek çocuk
0204 : Dördüncü erkek çocuk
0212 : Onikinci erkek çocuk
0301 : İlk kız çocuk
0311 : Onbirinci Kız Çocuk
0401 : Babası
0501 : Annesi

Pasif Sosyal Güvenceli ve Hak Sahipleri İçin Yakınlık Kodları
Pasif sigortalının kendisi için yakınlık kodu şu şekilde olacaktır.
Malullükten emekli olanın sigortalının kendisi 1000
Yaşlılıktan emekli olan sigortalının kendisi 2000
Pasif sigortalının haksahipleri için yakınlık kodunun ilk hanesine aylık
nevi yazılacaktır.

ÖRNEK:
1 : Malüllük Aylığı
2 : Yaşlılık Aylığı
3 : Ecel ile Ölüm Aylığı
4 : İş kazası ile Ölüm Aylığı
7 : Malüllükten Ölüm Aylığı
8 : Yaşlılıktan Ölüm Aylığı

Not : Pasif sigortalının haksahipleri için yakınlık kodunun ikinci hanesine yukarıdaki gibi aile fertleri üçüncü ve dördüncü hanesine yine kişi sayısı yazılacaktır.

Pasif Sosyal Güvenceli ve Hak Sahipleri İçin Yakınlık Kodları
1000 : Malüllükten emekli sigortalının kendisi
2000 : Yaşlılıktan emekli sigortalının kendisi
1101 : Malüllük aylığı alan tek eş
1201 : Malüllük aylığı alan birinci erkek çocuk
2101 : Yaşlılık aylığı alan tek eş
2201 : Yaşlılık aylığı alan birinci erkek çocuk
3101 : Ecel ile ölüm aylığı alan tek eş
3201 : Ecel ile ölüm aylığı alan birinci erkek çocuk
4101 : İş kazası ölümünden aylık alan tek eş
4301 : İş kazası ölümünden aylık alan birinci kız çocuk
7101 : Malüllükten ölüm aylığı alan tek eş
7401 : Malüllükten ölüm aylığı alan baba
8101 : Yaşlılıktan ölüm aylığı alan tek eş
8302 : Yaşlılıktan ölüm aylığı alan ikinci kız çocuk
8312 : Yaşlılıktan ölüm aylığı alan onikinci kız çocuk
8212 : Yaşlılıktan ölüm aylığı alan onikinci erkek çocuk vs.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.