Selçuk Üniversitesi

Konya’da üniversite açılması konusunun gündeme geldiği tarih 1955 yılıdır. Bu tarihte Konya’da üniversitenin kurulması için TBMM’de bir kanun tasarısı hazırlandı. Tasarı, Milletvekillerinin yarısından fazlası tarafından da imzalandı. Ancak tasarı talihsiz bir şekilde Milli Eğitim Komisyonu’ndan geçemedi. Bu tarihten 7 yıl sonra, 1962’de Konya, M.E.B.’e bağlı olarak açılan Selçuk Eğitim Enstitüsü veYüksek İslâm Enstitüsü ile üniversiteye sahip olma yolunda ilk ciddi adımını atmış oldu. Bu ilk adımın güçlendirilerek geliştirilmesi için1968 yılında Konya’da Üniversite’yi Kurma ve Yaşatma Derneği kuruldu. Nihayet duyulan yakın ilgi, gösterilen üstün gayret ve sarf edilen çabalar boşa gitmedi ve bugünkü Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nin nüvesini teşkil eden Mühendislik-Mimarlık Yüksekokulu kuruldu. Binası, dersanesi, personeli ve bütçesi olmadığı halde Üniversite’yi Kurma ve Yaşatma Derneği’nin gayretleri ile 1970-1971 eğitim-öğretim yılında çocuk esirgeme kurumuna ait bir binada (Gazi Lisesi yanı) hizmet vermeye başlayan bu yüksekokul, 5 Temmuz 1971 tarih ve 1418 sayılı kanunun 9. maddesine istinaden Konya Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi ünvanını aldı.

Üniversitenin kuruluşuna hazırlık safhasını teşkil eden bu üç okuldan asıl üniversiteye geçiş ise, 1975 yılında gerçekleşti. 11 Nisan 1975 tarihinde yürürlüğe giren “4 üniversitenin kurulması ile ilgili” 1873 sayılı kanunla yurdumuzda dört üniversitenin kurulması öngörülmüş ve Selçuk Üniversitesi’ de bu kanuna istinaden kurulmuştur. 1976-1977 eğitim-öğretim yılında Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi olmak üzere iki fakülte, 7 bölüm, 327 öğrenci ve 2 kadrolu öğretim üyesi ile faaliyete geçmiştir.

Selçuk Üniversitesi için atılım yılı 1982 olmuştur. 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile ilk etapta üniversitenin çekirdeğini oluşturan Fen ve Edebiyat Fakülteleri birleştirilerek Fen-Edebiyat Fakültesi’nin kurulmasına, Selçuk Yüksek Öğretmen Okulu’nun Eğitim Fakültesi’ne dönüştürülmesine, Konya Devlet Mühendislik-Mimarlık Akademisi’nin, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’ne dönüştürülmesine, Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nün İlâhiyat Fakültesi’ne dönüştürülmesine, Hukuk, Tıp, Ziraat ve Veteriner Fakültesi ile Sağlık, Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri’nin kurulmasına, Yabancı Diller Yüksekokulu’nun kaldırılarak Konya Meslek Yüksekokulu’na dönüştürülmesine, Niğde’de Niğde Meslek Yüksekokulu’nun kurulmasına, Kız Sanat Yüksek Öğretmen Okulu’nun Kız Sanat Eğitim Yüksekokulu’na dönüştürülmesine, Niğde Eğitim Enstitüsü’nün Eğitim Yüksekokulu’na dönüştürülmesine karar verilmiştir. 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile bir anda 8 fakülte, 4 yüksekokul ve 3 enstitü seviyesine ulaşmıştır.

Bugün ise Selçuk Üniversitesi 16 Fakülte, 1 Devlet Konservatuvarı, 1 Yabancı Diller Yüksekokulu, 3 Yüksekokul, 22 Meslek Yüksekokulu, 4 Enstitü, 19 Araştırma ve Uygulama Merkezi ve 85.000’in üzerindeki öğrenci sayısı ile Türkiye üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır.

Selçuk Üniversitesi Bölümleri

Diş Hekimliği Fakültesi
# Diş Hekimliği

Hukuk Fakültesi
# Hukuk
# Hukuk (İkinci Öğretim)

Meram Tıp Fakültesi
# Tıp (Meram Tıp)

Selçuklu Tıp Fakültesi
# Tıp (Selçuklu Tıp)

Veteriner Fakültesi
# Veterinerlik

Konya Sağlık Yüksekokulu
# Ebelik
# Hemşirelik
# Sosyal Hizmet
# Sağlık Yönetimi

Akşehir Sağlık Yüksekokulu
# Hemşirelik

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
# Almanca Öğretmenliği
# Almanca Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
# Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
# Biyoloji Öğretmenliği
# Coğrafya Öğretmenliği
# Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
# Fen Bilgisi Öğretmenliği
# Fen Bilgisi Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
# Fizik Öğretmenliği
# İlköğretim Matematik Öğretmenliği
# İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
# İngilizce Öğretmenliği
# İngilizce Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
# Kimya Öğretmenliği
# Matematik Öğretmenliği
# Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
# Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İkinci Öğretim)
# Sınıf Öğretmenliği
# Sınıf Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
# Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
# Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
# Tarih Öğretmenliği
# Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
# Türkçe Öğretmenliği
# Türkçe Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
# Zihin Engelliler Öğretmenliği
# Okul Öncesi Öğretmenliği

Fen Fakültesi
# Biyoloji
# Biyoloji (İkinci Öğretim)
# Fizik
# Fizik (İkinci Öğretim)
# İstatistik
# Kimya
# Kimya (İkinci Öğretim)
# Biyokimya (UOLP-Montana State Bozeman)
# Biyokimya (UOLP-Montana State Bozeman)(%30 Burslu)
# Matematik
# Matematik (İkinci Öğretim)
# Biyokimya (UOLP-Montana State Bozeman)(Burslu)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
# İktisat
# İktisat (İkinci Öğretim)
# İşletme
# İşletme (İkinci Öğretim)
# Kamu Yönetimi
# Kamu Yönetimi (İkinci Öğretim)
# Uluslararası İlişkiler
# Uluslararası İlişkiler (İkinci Öğretim)

İlahiyat Fakültesi
# İlahiyat
# İlahiyat (İkinci Öğretim)

İletişim Fakültesi
# Gazetecilik
# Gazetecilik (İkinci Öğretim)
# Halkla İlişkiler ve Tanıtım
# Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim)
# Radyo, Sinema ve Televizyon
# Radyo, Sinema ve Televizyon (İkinci Öğretim)

Mesleki Eğitim Fakültesi
# Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği
# Çiçek, Örgü, Dokuma Öğretmenliği
# Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği
# Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
# Giyim Öğretmenliği
# Giyim Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
# Hazır Giyim Öğretmenliği
# Hazır Giyim Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
# Nakış Öğretmenliği
# Okul Öncesi Öğretmenliği
# Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim)

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
# Bilgisayar Mühendisliği
# Çevre Mühendisliği
# Elektrik-Elektronik Mühendisliği
# Endüstri Mühendisliği
# İnşaat Mühendisliği
# İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim)
# Jeoloji Mühendisliği
# Jeoloji Mühendisliği (İkinci Öğretim)
# Kimya Mühendisliği
# Maden Mühendisliği
# Maden Mühendisliği (İkinci Öğretim)
# Makine Mühendisliği
# Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim)
# Makine Mühendisliği (UOLP-Montana State Bozeman)
# Makine Mühendisliği (UOLP-Montana State Bozeman)(%30 Burslu)
# Mimarlık
# Şehir ve Bölge Planlama
# Makine Mühendisliği (UOLP-Montana State Bozeman)(Burslu)
# Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
# Harita Mühendisliği
# Harita Mühendisliği (İkinci Öğretim)

Teknik Eğitim Fakültesi
# Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği
# Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
# Elektronik Öğretmenliği
# Otomotiv Öğretmenliği
# Otomotiv Öğretmenliği (İkinci Öğretim)

Ziraat Fakültesi
# Gıda Mühendisliği
# Bahçe Bitkileri
# Bitki Koruma
# Tarım Ekonomisi
# Tarım Makineleri
# Tarımsal Yapılar ve Sulama
# Tarla Bitkileri
# Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
# Zootekni

Edebiyat Fakültesi
# Alman Dili ve Edebiyatı
# Alman Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim)
# Arap Dili ve Edebiyatı
# Arkeoloji
# Arkeoloji (İkinci Öğretim)
# Fars Dili ve Edebiyatı
# Fransız Dili ve Edebiyatı
# Fransız Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim)
# İngiliz Dili ve Edebiyatı
# İngiliz Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim)
# Rus Dili ve Edebiyatı
# Sanat Tarihi
# Sanat Tarihi (İkinci Öğretim)
# Sosyoloji
# Sosyoloji (İkinci Öğretim)
# Tarih
# Tarih (İkinci Öğretim)
# Türk Dili ve Edebiyatı
# Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim)
# Urdu Dili ve Edebiyatı

Selçuk Üniversitesine ait KONTENJAN, YERLEŞEN SAYISI, YERLEŞME ORANLARI, TERCİH EDİLME İSTATİSTİKLERİ, TABAN PUAN VE BAŞARI SAYILARI ile ilgili güncel bilgiler almak için buraya tıklayarak üye olabilirsiniz. Üye olduğunuz sitede premium paket alarak Selçuk Üniversitesi ile iligili tüm bilgilere güncel olarak ulaşmanız mümkündür.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.