Psikolojinin Amacı ve Konusu

“Horlayanlar daha çok kaza yapıyor.” başlığıyla verilen gazete haberi, “Horlayanların trafik kazası yapma riskinin 5 kat daha fazla olduğunu öne sürüldü. Horlayan şoförlerin direksiyon başında konsantrasyon, dikkat ve seri olma yetenekleri kayboluyor.” açıklamalarıyla sürüyordu.

Bu araştırma hangi bilim dalıyla yakından ilgilidir ? Psikolojiyle yakından ilgili diyorsanız, bu ilgiyi temellendirecek bilginin ortaya konulması gerekir. Psikolojinin anlaşılması, bu ilginin ortaya konulmasında yardımcı olacaktır.

Psikoloji, psyche (ruh) ve logos (bilgi) olmak üzere iki Yunanca kelimeden oluşur. Psikoloji “ruh bilimi” anlamına gelse de, günümüzde ruhu inceleyen bilim olarak ele alınmaz. “Ruh var mıdır?” “İnsan öldükten sonra ruh ne durumdadır?” “Ruh nerededir?” gibi sorular psikoloji bilminin inceleme alanına girmez.

Günümüzde psikoloji, insan ve hayvan davranışlarını inceleyen pozitif bilim olarak tanımlanır.

Psikolojinin pozitif bir bilim olması, konusu olan davranışları deney, gözlem gibi bilimsel yöntemlerle incelemesine bağlıdır; çünkü psikoloji, davranışı etkileyen koşulları neden – sonuç ilişkisinde belirlemeye çalışır.

Psikolojinin pozitif bir bilim haline gelmesi, Wilhelm Wundt’un 1879’da deneysel psikoloji laboratuvarını kurmasıyla ve psikolojik konuların bilimsel yöntemlerle incelenebileceğini göstermesiyle başlamıştır.

Psikolojinin esas konusu insan davranışlarıdır. Bunun yanında psikoloji hayvan davranışlarını da inceler. Hayvan davranışlarını incelemesi insan davranışlarını daha iyi anlayabilmek içindir. Ayrıca insanlar üzerinde yapılamayan birtakım deneyler hayvanlar üzerinde yapılmaktadır.

Diğer taraftan, bazı hayvanların ömrü insan ömründen daha kısa olduğu için, bu hayvanların doğumlarından ölümlerine kadar geçirdikleri değişikliklerin incelenmesi daha kolaydır. Böylece insan davranışlarının daha iyi anlaşılmasını sağlayacak ipuçları elde edilebilir.

Psikolojinin amacı, insanın kendisiyle, diğer insanlarla ve toplumla ilişkisinde ortaya çıkan psikolojik olayların bağlı olduğu temel ilkeleri bulmaktır.

Bunun yanında, insan davranışlarını anlama, insanların hangi şartlarda ne şekilde davranışlarda bulunacağını önceden kestirebilme, gerektiğinde davranışları etkileyerek kontrol altına almada yardımcı olma ve insanın kendi yapısal özelliklerine uygun gelişmesini sağlama temel amaçlarındandır.

Latest Comments
  1. Yakup TAŞLIBEYAZ

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.