Psikolojide Test, Biyografi, Olay İnceleme Yöntemleri

Test
Belirli davranışları veya bu davranışlarla ilgili özellikleri ölçmede kullanılan araçlardır. Çeşitli psikolojik özelliklerin ve başarıların ölçülmesinde bu testler kullanılır. Bu testler ilgi, yetenek, zeka, kişilik, tutum testleri olabilir. Test ölçümlerinin sonucunda, bireyler arasındaki zeka, kişilik, yetenek yönünden farklar ortaya konur.

Biyografi
Akıl hastanelerindeki hastaların ve suçluların incelenmesinde daha çok tercih edilen bir tekniktir. Bir kişinin aile geçmişi, geçirdiği hastalıklar, okul hayatı, başından geçen beklenmedik derecede heyecan verici olaylar, iş ve evlilik yaşamı vb gibi konularda ayrıntılı bilgileri içeren bir araştırma tekniğidir. Bireyin, hayat hikayesinin incelenmesine yönelik bir çalışmadır.

Olay İnceleme
Geçmiş yaşantılar ve tecrübeler, özellikle çocukluk döneminde yaşanılan nedeni bazen bilinemeyen veya açıklanamayan korkular, kaygılar, tiksintiler gibi psikolojik durumlar, günlük davranışları etkiler. Bunun için, şimdiki davranışların nedeni araştırılırken, olayın geçmişle bağlantılarının incelenmesine olay inceleme denir. Örneğin, bireyin davranışlarındaki yersiz korku önceden başından geçen bir yangınla ilgili olabilir. Bireydeki yersiz korkunun nedenini öğrenmek isteyen psikoloğun, geçmişte bireyin başından geçen yangın olayına kadar inmesi gerekir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.