Psikolojide İstatistik Yöntemi

İstatistik, sayı ile ifade edilebilen verilerin elde edilmesinde, sınıflandırılmasında, sunulmasında ve yorumlanmasında kullanılan bir tekniktir. Bir test veya bir anket sonucunda elde edilen verilerden tek başına bir anlam çıkarılamaz. Elde edilen verilerden bir anlam çıkarmak veya yorumlama yapmak için istatistikten yararlanılır. İstatistikte önce veriler toplanır, bir araya getirilir, sonra bu veriler sınıflandırılır. Bunu verilerin sunulması izler.

Verilerin sunulması metin veya tablolar şeklinde olabileceği gibi grafikler şeklinde de olabilir. Örneğin, üniversite sınavına girenlerin sayısı, kazananların sayısı ve oranı, kız ve erkeklerin kazanma durumlarına göre karşılaştırılması ve yorumlanması istatistik tekniğinin kullanılmasını gerektirir.

Korelasyon
İki dizi puan ya da ölçüm arasındaki ilişkiyi belirleyen istatistik tekniğidir. Örneğin, zeka testinden elde edilen puanla, okul başarısı arasında bir ilişki olup olmadığı korelasyon ölçümüyle belirlenebilir. İki değişken arasında bazen yüksek, bazen düşük oranda ilişki olabileceği gibi, bazen de değişkenler arasında ilişki olmayabilir. İşte, iki değişken arasındaki ilişki miktarını gösteren sayıya korelasyon katsayısı denir. Korelasyon katsayısı bütün durumlarda +1 ile -1 arasındadır. Korelasyon katsayısı ne derece sıfırdan +1’e veya -1’e doğru uzaklaşırsa, iki değişken arasındaki ilişki miktarı da o derece artar. Korelasyon katsayısı sıfıra yakın ise iki değişken arasında ilişkiden söz edilemez. Örneğin matematik bilgisi ile resim yapma arasında ikişki 0’a yakındır ve yok denecek düzeydedir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.