Psikolojide İçebakış ve Deney Yöntemi

İçebakış Yöntemi
Bireyin kendi kendini anlatmasına dayanır. Bu teknikte bireylerin olaylar karşısında hissettikleri ve bilincinde oldukları, duygu, düşünce, beklenti, inanç vs.ortaya koymaları beklenir. İç gözlem; bu beklenti her zaman gerçekleşmeyebilir. Çünkü subjektif bir anlatım olduğu için birey her zaman gerçeği olduğu gibi ifade etmeyebilir.

Deney Yöntemi
Bir olayın nedeni hakkında yapılan geçici açıklamayı gerçeklemek veya çürütmek amacıyla yapılan araştırmalardır. Deneylerde davranışlar neden – sonuç ilişkisinde incelenir. Üzerinde araştırma yapılan hayvan veya insana denek denir. Deney koşullar araştırmacı tarafından hazırlanır, gerektiğinde değiştirilir.

Deneyin Şu Üç Önemli Aşaması Vardır :
 Araştırmacı deney düzeneğini hazırlar.
 Araştırmacı davranışa etki eden bir kısım şartları değiştirirken, diğer şartları olabildiğince sabit tutmaya çalışır.
 Değişmelerin, incelenen davranışlar üzerindeki etkisine bakılır.

Psikolojide deneysel araştırmalarda genellikle birbiriyle eşleştirilmiş iki grup denek kullanılır. Bunlar, deney grubu ve kontrol grubudur.

Deney Grubu : Bağımsız değişkenin uygulandığı veya koşullarının değiştirildiği gruba denir.
Kontrol Grubu : Koşullarında pek değişiklik yapılmaz, deney grubuyla karşılaştırma yapmak amacıyla kullanılır. Bu grup, bağımsız değişkenin dışındaki özellikler bakımından deney grubunua denktir.

Bir deneyde iki değişken vardır. Bunlar: Bağımsız değişken ve bağımlı değişkendir.

Bağımsız Değişken : Araştırılan olay veya durum üzerinde etkisi olup olmadığı incelenen değişkendir.
Bağımlı Değişken : Bağımsız değişkene bağlı olarak meydana gelen sonuçtur.

Değişken sayısal değerleri olan nicelik ya da çeşitleri olan bir nitelik olabilir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.