Psikolojide Davranış

Organizmanın (insan ve hayvan) iç ya da dış uyarıcı karşısında, ilgili bütün organlarını işe katarak gösterdiği tepkilere davranış denir.

Geçmişten günümüze davranış kavramı psikologlar tarafından değişik şekillerde tanımlanmıştır. Geçmiş dönemlerde davranış, organizmanın sadece gözlenebilen etkinlikleri olarak ele alınmıştır. Günümüzde ise, davranış kavramı, organizmanın yaptığı ve herhangi bir yolla ölçülebilen her türlü etkinliği içine alacak şekilde genişletilmiştir. Bunun için günümüzde davranış kavramı, duyguları, tutumları ve zihinsel süreçleri, diğer bir deyişle doğrudan gözlenemeyen tüm iç olayları da ifade etmektedir.

Bu bakışa göre, organizmadaki bir tek sinir hücresinin uyarıcı karşısında harekete geçmesi gibi fizyolojik bir olay davranışı kabul edilirken, sevinmek, üzülmek, terlemek, çalışmak, konuşmak, okumak gibi organizma tarafından uyarıcı karşısında yapılan her türlü etkinlik de davranış kabul edilir.

Sonuç olarak diyebiliriz ki, organizmanın yaptığı bir eyleme davranış diyebilmemiz için, söz konusu eylemin herhangi bir yolla gözlenebilir veya ölçülebilir olması gerekir.

Latest Comments
  1. pelin

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.