Afyon Kocatepe Üniversitesi

Yirmi bir yeni üniversite ile birlikte 3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla kurulan Afyon Kocatepe Üniversitesinde 10 Kasım 1992 tarihinde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlanmıştır. Ancak üniversitenin tarihi o dönemde Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı olarak kurulan Afyonkarahisar Maliye Muhasebe Yüksekokulunun açıldığı 1974 yılına dayanmaktadır. Afyonkarahisar Maliye Muhasebe Yüksekokulu, 1987 yılında Anadolu Üniversitesine bağlı Afyonkarahisar İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi haline dönüştürülmüştür. Bu fakülte, kuruluşu sırasında üniversitemize bağlanmıştır.

Ege Üniversitesine bağlı Uşak Meslek Yüksekokulu, Anadolu Üniversitesine bağlı Afyonkarahisar Meslek Yüksekokulu ile Bolvadin Meslek Yüksekokulu kuruluşu sırasında üniversitemize bağlanmıştır. Ayrıca 1992 yılında Afyonkarahisar il merkezinde Afyonkarahisar Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu açılmıştır. Üniversitemize bağlanan bu birimler dışında Afyonkarahisar’da Fen-Edebiyat Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur.

1993-1994 öğretim yılı başlamadan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının izniyle Afyonkarahisar ilinin Dinar, Emirdağ, Sandıklı, Şuhut ilçelerinde meslek yüksekokulu açılmıştır. 1994-1995 öğretim yılında Afyonkarahisar’ın Çay ve İscehisar ilçelerinde meslek yüksekokulu kurulmuştur. 1995-1996 öğretim yılında Sultandağı Meslek Yüksekokulu açılmıştır. 1996-1997 öğretim yılında Afyonkarahisar’da Veteriner Fakültesinin yanı sıra Afyonkarahisar Sağlık Yüksekokulu açılmıştır. 1998 yılında Afyonkarahisar’da Tıp Fakültesi açılmıştır. 1999 yılında Afyonkarahisar’da Devlet Konservatuvarı , 2004 yılında Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur.

Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı yeni fakülte, enstitü ve yüksekokullar kurulmasına ilişkin kanun 16 Ocak 2001 tarih ve 24289 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla Afyonkarahisar’da Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü açılmıştır. 2004 yılında üniversitemizin talebi üzerine Bakanlar Kurulunun onayı ile Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur. Bakanlar Kurulunun kararı 30 Nisan 2004 tarihli 25448 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Afyon Kocatepe Üniversitesinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesindeki İktisat, İşletme, Maliye Bölümlerinin Örgün Öğretim Programlarında 2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Sınıfı açılması konusundaki teklifi 14/01/2005 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ve 7/h maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesi uyarınca, söz konusu teklif uygun görülmüştür.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kurulması Milli Eğitim Bakanlığının 8/11/2005 tarihli ve 25022 sayılı yazısı üzerine 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/11/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır. 8 Aralık 2005 Tarih ve 26017 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2005/9635 sayılı kararın ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kurulmuştur.

Afyon Kocatepe Üniversitesinin Uşak’ta bulunan 4 fakülte, 1 yüksekokul ve 6 meslek yüksekokulu 17 Mart 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5467 Sayılı Kanun uyarınca kurulan Uşak Üniversitesine devredilerek Afyon Kocatepe Üniversitesinden ayrılmıştır.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Bölümleri
Tıp Fakültesi
# Tıp

Veteriner Fakültesi
# Veterinerlik

Afyon Sağlık Yüksekokulu
# Hemşirelik
# Sağlık Kurumları Yöneticiliği
# Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
# Sağlık Kurumları Yöneticiliği (İkinci Öğretim)

Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu
# Konaklama İşletmeciliği
# Konaklama İşletmeciliği (İkinci Öğretim)
# Seyahat İşletmeciliği

Eğitim Fakültesi
# Okul Öncesi Öğretmenliği
# Sınıf Öğretmenliği
# Sınıf Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
# Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
# Türkçe Öğretmenliği
# Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
# Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
# Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Fen-Edebiyat Fakültesi
# Biyoloji
# Biyoloji (İkinci Öğretim)
# Coğrafya
# Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
# Fizik
# İstatistik
# Kimya
# Matematik
# Matematik (İkinci Öğretim)
# Sosyoloji
# Sosyoloji (İkinci Öğretim)
# Tarih
# Tarih (İkinci Öğretim)
# Türk Dili ve Edebiyatı
# Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim)
# Coğrafya (İkinci Öğretim)
# İstatistik (İkinci Öğretim)
# Fizik (İkinci Öğretim)
# Kimya (İkinci Öğretim)
# Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İkinci Öğretim)

Güzel Sanatlar Fakültesi
# Sinema ve Televizyon
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
# İktisat
# İktisat (İkinci Öğretim)
# İşletme
# İşletme (İkinci Öğretim)
# İşletme (İngilizce)
# Maliye
# Maliye (İkinci Öğretim)
# Uluslararası Ticaret ve Finansman
# Uluslararası Ticaret ve Finansman (İkinci Öğretim)
# Kamu Yönetimi

Mühendislik Fakültesi
# Gıda Mühendisliği
# Maden Mühendisliği
# Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
# Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İkinci Öğretim)
# Kimya Mühendisliği
# Gıda Mühendisliği (İkinci Öğretim)
# Harita Mühendisliği
# Harita Mühendisliği (İkinci Öğretim)

Teknik Eğitim Fakültesi
# Elektrik Öğretmenliği
# Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öğretmenliği
# Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
# Metal Öğretmenliği
# Metal Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
# Otomotiv Öğretmenliği
# Yapı Öğretmenliği
# Yapı Öğretmenliği (İkinci Öğretim)

Afyon Kocatepe Üniversitesine ait KONTENJAN, YERLEŞEN SAYISI, YERLEŞME ORANLARI, TERCİH EDİLME İSTATİSTİKLERİ, TABAN PUAN VE BAŞARI SAYILARI ile ilgili güncel bilgiler almak için buraya tıklayarak üye olabilirsiniz. Üye olduğunuz sitede premium paket alarak Afyon Kocatepe Üniversitesi ile iligili tüm bilgilere güncel olarak ulaşmanız mümkündür.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.