Miyop Nedir Nasıl Tedavi Edilir

Miyop gözde oluşan uzağı görememe hastalııdır. Miyop bir gözün ön arka çapı kırma gücüne göre daha uzundur. Bu yüzden göze paralel gelmekte olan ışınlar retinanın önünden göz yuvarlağı içindeki bir noktada odaklanmalıdır. Miyop olan kişilerde gözün kırıcı bileşenleri gözün ön ve arka çapına göre daha güçlüdür. Ya da gözün ön ve arka çapı gözün kırıcı bileşenlerine oranla daha fazla uzundur. Bazende herikisi bir arada yer alır. Yakında bulunan nesnelerden yayılarak gelmekte olan ışıkların retinada odaklanabilmesi için uzağa bakışdan daha fazla mercek gücü gerekmektedir. Miyop gözün kırıcı bileşenleri diğer bir anlamda mercek gücü fazla olduğundan yakından gelen ışınları retina üstünden odaklayabilmektedir. Bu yüzden miyop olanlar yakını göremezler.

Uzakta bulunan cisimler net görülmezken yakında bulunan cisimlerin görüntüsü netti. Emmetrop insanlar yaklaşık 40 yaş etrafında yakın gözlüğüne gerek duyarlarken miyoplar miyopilerin dereceleri göre ilerleyen yaşlara kadar yakın gözlük kullanmayabilirler.

Göz küresinin her 1 mm lik artı -3 dioptrilik miyopa sebep olur. Gözün boyunun uzaması vücut gelişiminin tamamlandığı 18 yaşına kadar devam edebilir. Göz boyunu belirleyen en önemli etmen aynı vücudun ciğer organlarının şeklinde belirlenmesindeki en büyük etmen olan genetik (Irsi) özelliklerdir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.