İsimler Ve Karakterler

Türk insanın isimlere verdiği önemi hepimiz çok iyi biliriz. Doğan çocuklarımızı isimlendirirken ismin ne anlama geldiğine özellikle bakılır. Mümkün olduğunca güzel isimler verilmeye çalışılır. Hatta ismi ile yaşasın diye tabirlerde kullanılır.

Son zamanlarda isimlerin karakterlerini yansıttığına dair bilgiler verilmeye başlanmıştır. Bu bilgilere göre, her harfin bir karşılığının olduğu ve ismi oluşturan, yan yana olan harflerinde birbirleri ile iletişimleri olduğu söylenmektedir. İsimden karakter tahlili yapılıyorken kişinin ismi, soyadı ve varsa ona hitap edilen diğer isimleri de ( lakap ya da takma isim gibi) hep birlikte değerlendirmeye tabi tutulur. İsim analizi ile sadece kişinin karakteri değil yaşayabileceği ya da yaşadığı rahatsızlıklarda tespit edilebilir. Her harf başka başka durumları ifade edebilir. A harfi algıların yüksek olduğunu, B harfi ön sezileri güçlü olduğunu, C harfi duygusallığı, Ç gücü, D hırsları sembolize eder, E sakinliği gösterir, F sakindir fakat birden patlayabilir. Aynı zamanda güvenilir ve yaratıcıdır. G inatçı kişiliği, İ hassas ve duygusallığı, H kaprisli olmayı ve bolluğu, K başarı unvan ve başarıyı temsil eder, L sanatsal yetenekleri, M ticarete karşı ilgiyi, N üstün güçlere sahip olmayı, O harfi gizliliği ve gizli duyguları sever, R harfi tereddütlüdür ve hayel kurmayı sever, P kendiden son derece emin, R kararsızlığı, S ve Ş hayal perestliği, T harfi ketum olmayı U harfi durgunluğu ve yavaş karar vermeyi, V kendi içine dönük olmayı, Y geçmişe takılı yaşamayı ve unutmamayı, Z ise okumayı ve yazmayı çok sevmeyi ifade etmektedir.

Harflerin tek tek ifadelerinden ayrı olarak yan yana gelen harflerin birlikte oluşturdukları ifadelerde önemlidir. İsimlerin yorumlarını sadece akrofonoloji uzmanları gerçekleştirebilir. Akronofoloji sosyal bir bilim dalı olarak varlığını sürdüren bir bilim dalıdır ve bu konuda uzman kişiler mevcuttur. İsimlerin harf harf manaları vardır fakat yan yana geldiklerinde de farklı anlamlar içerdikleri için birliktede yorumlanmaları önemlidir. Uzman kişiler tarafından yapılan karakter tahlilleri insanlar hakkında ufakta olsa ipucu edilmesini sağlamaktadır.

Latest Comments
  1. mehmet
  2. anıl kayar
  3. HÜSEYİN AVNİ ÇAT
  4. Eylem

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.