Ergenlik Döneminde Görülen Sorunlar

Ergenlik döneminde insanın hızlı bir şekilde değişen ve gelişmekte olan vücudunu kabullenip oluşan değişime ayak uydurması ve kabullenmesi çok önemlidir. Ergenlik döneminde oluşan değişimin bazı zamanlarda gençlerde oluşturduğu gerilim yeni sorunlar ortaya çıkabiliyor. Erken ergenlik, tam ergenlik, geç ergenlik dönemlerinde oluşabilecek sorunları sizler için anlatacağız.

Erken ergenlikte oluşan değişiklikler, kızlarda göğüzlerin büyümesi ve adet kanamasının başlamasıdır. Erkeklerde ise testislerin gelişmesi, penis sertleşmesi ve meni gelmesidir. Bunların normalk fizyolojik değişimler ortaya çıktığını bilmeyen ergenler gereksiz ve yersiz yere sıkıntı yapıp endişelebiyor. Bunlar gizleyebilmek için uğraşırlar. İnsandan insana değişmekte olan bu durumlardaki gecikmeler ve altı ay civarında süren sesteki değişmeler sıkıntıya neden olabilir. Ergenin fizyolojik değişminin ve değişmelerin sebeplerini araması sıkıntıları azaltır.

12 ila 15 yaşlarını içerisine alan erken ergenlikteki çocuk yeni arkadaşlar ve çevre edinmeye çalışır. Duyguları hızlı bir şekilde değişme gösterebilir. Süslenmeye ve giyinmeye büyük bir önem verir. Yalnız başına müzik dinlemeye başlar. Anne ve babasının kendisiyle ilgilenmediğinden şikayet eder. Otoriteye ve kurarlara karşı çıkma eğilimi başlar. Ani ve çabuk tepkiler verir.

Hızla oluşan toplumsal değişmeler, ekonomik zorluklar, gelecekten olan beklentilerin cevabını bulamama endişesi, ruhsal uyum bozuklukları oluşabilir. Bunların sonucunda derslerde başarısızık, isteksizlik, kimseyle geçinememe, uykusuzluk, çekingenlik, yalnızlık isteği artış gösterir. Bu dönemde insan vücuduyla ilgilenmeye başlar. Cinsiyet ile ilgili bazı sorunlar yaşanabilir. Arkadaşlarının etkisiyle sigara, alkol ve uyuşturucu gibi zararlı maddeleri kullanmaya başlayabilir.

Ergenlik Dönemi Sorunları
Etiketler: ergenlik dönemi problemi, ergenlik dönemi problemleri, ergenlik dönemi sivilcesi, ergenlik dönemi sorunları

Ergenlik döneminde kişinin hızla değişen ve gelişen vücudunu kabullenip bu değişime uyum göstermesi çok önem­lidir. Ergenlikteki değişimin zaman zaman gençte yarattığı gerilim, yeni sorunlar ortaya çıkarabilir. Erken ergenlik, tam ergen­likle geç ergenlik dönemlerinde görülebilen başlıca sorunları aşağıdaki gibi açıklayabiliriz:

Erken ergenlikle ilgili önemli değişiklikler, kızlarda göğüslerin büyümesi ve ilk âdet kanamalarıdır. Erkeklerde de tes-tislerin (er bezlerinin) gelişmesi, penisin sertleşmesi ve meni gelmesidir. Bunların, normal fizyolojik değişim sonucu olduğu­nu bilmeyen ergenler, gereksiz ve yersiz sıkıntılara, endişelere kapılabilirler. Bunları, gizlenmesi gerekli durumlar gibi düşü­nebilirler. Kişiden kişiye değişebilen bu durumlardaki gecikmeler ve altı ay kadar süren sesteki değişmeler sıkıntı yaratabi­lir. Bireyin fizyolojik değişiminin ve değişimlerin nedenlerinin anlaşılmasıyla sıkıntılar azalır.

12-15 yaşları arasını kapsayan erken ergenlikteki birey, yeni arkadaşlar ve çevre edinme çabasındadır. Duyguları çok hızlı değişen genç, süslenmeye ve giyinmeye özel bir önem gösterir. Yalnız kalıp müzik dinlemeye çalışır. Anne ve ba­basının kendisiyle fazla ilgilenmesinden yakınır ve işlerine gereğinden fazla karıştıklarını düşünür. Otoriteye karşı çıkma eği­limi vardır. Çabuk tepki gösterir.

Hızlı toplumsal değişmeler, ekonomik zorluklar, gelecekten beklediklerini bulamama endişesi, ruhsal uyum bozukluk­ları yaratabilir. Bunların sonucu olarak derslerinde başarısızlık, çalışmaya isteksizlik, çevresindekilere geçimsizlik, uykusuz­luk, çekingenlik, yalnızlık isteği artar. Bu dönemdeki genç kendi vücuduyla daha fazla ilgilenmeye başlar. Cinsiyetle ilgili so­runlar yaşayabilir. Arkadaş gruplarının etkisiyle sigara, alkol ve uyuşturucu kullanma gibi daha ciddi olumsuz davranışlar da ortaya çıkabilir, yoğun stres yaşanabilir.

Tam ergenlik döneminde bireyin yüz ve vücudunun genel hatları son şeklini alır. 15-18 yaşlar arasındaki bu dönem­de davranışlar olgunlaşır ve kendine göre biçimlenir. Birey, yaşıtlarına göre kilosunu, boyunu, ergenlik sivilcelerini, cinsel or­ganlardaki değişmeleri sorun hâline dönüştürebilir. Kızlar da âdet düzensizliğini sorun edebilir. Çevresiyle ilişkilerini keserek eve kapanma, yemek yememe ya da çok fazla yeme gibi yeni sorunlar ortaya çıkabilir.

Okul ve aile çevresinde genci incitecek şekilde yaklaşımlar, güvensizlik, baskı ve hoşgörüsüzlük şeklindeki itici etken­ler ona, okuldan ya da evden uzaklaşmayı düşündürebilir. Bu dönemde, kişisel bağımsızlığın kazanılması uğruna ailenin de­ğer kaybetmesi, arkadaşlardan destek arama, cinsel kimliğin benimsenmesinde kendini yetersiz hissetme gibi sorunlar ola­bilir. Fırtına ve gerilimlerle dolu olan tam ergenlikte, meslek ve eş seçimiyle ilgili düşünceler gündeme gelmeye başlar.

Geç ergenlik dönemi, kişiliğin geliştiği, aileyle ilişkilerin düzene girdiği, sosyal ilişkilerin geliştiği 18-21 yaşlar arasını kapsar. Cinsel olgunluğun kazanılarak sorunların azaldığı bu dönemde kızlar ve erkekler, birbirlerinin dış görünüşlerinden çok kişilikleriyle ilgilenirler. Meslek ve eş seçimiyle ilgili düşünceler yoğunluk kazanır. Geleceğe yönelik planlar yapılmaya başlanır. Toplum içinde sorumluluklar yüklenir. Haksızlığa karşı çıkar, yapıcı olmaya çalışırlar.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.