Türklerin İslamiyeti Kabulü

Türkler tarihleri süresince birçok dine inanmıştır. Bu dinler içinde en çok göktanrı ve İslamiyet dinleri yaygın olmuştur. Bir toplumun sahip olmuş olduğu din sanatını, geleceğini, giyimini, ahlakını, zevklerini, dilini ve amaçlarını etkiler. Bu yüzden bir din değiştirmek oldukça zordur. 8. Yüzyıl ve 12 Yüzyıl arasında Türkler tarihinin en köklü değişimi yapmıştır. Bu yüzden Türk tarihi İslamiyetten öncesi ve Sonrası şeklinde Türk tarihini ikiye ayırmıştır.

Türkler Neden İslamiyeti Kabul Etti

Türk insanlar 10. yüzyılın başlarında büyük gruplar halinde Müslüman olmaya başladılar. Bunun başlıca nedeni ise Türklerin İslamdan önceki inanışlarıyla İslamiyet arasında oldukça büyük benzerliği katkısı çoktur.

Türkleri İslamiyet İten Nedenler

1- Türklerin İslamiyetten önceki dinlerinde diğer dinlere nazaran hoşgörü ağırlıklıydı. İslamiyet diniyse hoşgörü diniydi.
2- Tek tanrı inancı vardı. Ahiret inancıyla beraber hac ve kurban ibadetleri eski Türk diniyle İslamiyet arasındaki benzerliklerdir.
3- Aileye verilen önem, namusun önemi. Ayrıca İslamiyetteki cihat ve gaza anlayışıyla beraber Türk Cihan hakimiyeti düşüncesi
4- Eski Türk toplumlarında sosyal sınıflar bulunmamaktaydı.
5- Siyasi ve askeri alan.

İlk Türk İslam Devletleri

1- Tolunoğulları
2- İhşitler
3- Karahanlılar
4- Gazneliler

Kaynak: buyutec.net

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.