trafik cezası sorgulama ve gss borç sorgulama

 

kamu yönetiminde yeni bir anlayış getirdiği ve bürokratik işleyişi değiştirdiği doğrudur. Örneğin,  uygulaması vatandaşların bilgiye ulaşım ve hizmete alım süreçlerini değiştirmiştir. uygulaması öncesinde vatandaşlar bilgi sistemine kamu görevlileri aracılığıyla trafik cezası sorgulama ulaşırken, sayesinde doğrudan bilgi sistemine giriş yapabilmektedirler (İnce, 2011: 24). Bu uygulamanın zaman kazandırmakla birlikte, gizliği kaldırıp şeffaflığı getirdiği de aşikardır. Fakat vatandaşların elektronik ortamda ulaşabildiği bilginin ancak kendisine izin verildiği kadar olduğu da unutulmamalıdır. Bunun yanı sıra, bürokrasinin belki de en olumsuz yanı olan sorumluluktan kaçarak işi zamana çözdürme sorununu ortadan kaldırırken, yetki devri, iş bölümü ve koordinasyon gerekliliği ile bir bürokrat hastalığı olan “otoriteyi kendinde toplama”yı da sona erdirir. kamu yönetiminde yeni bir anlayış getirdiği ve bürokratik işleyişi değiştirdiği doğrudur. Örneğin, trafik cezası sorgulama uygulaması vatandaşların bilgiye ulaşım ve hizmete alım süreçlerini değiştirmiştir. uygulaması öncesinde vatandaşlar bilgi sistemine kamu görevlileri aracılığıyla ulaşırken, sorgu sayesinde doğrudan bilgi sistemine giriş yapabilmektedirler (İnce, 2011: 24). Bu uygulamanın zaman kazandırmakla birlikte, gizliği kaldırıp şeffaflığı getirdiği de aşikardır. Fakat vatandaşların elektronik ortamda ulaşabildiği bilginin ancak kendisine izin verildiği kadar olduğu da unutulmamalıdır. Bunun yanı, bürokrasinin belki de en olumsuz yanı olan sorumluluktan kaçarak işi zamana çözdürme sorununu ortadan kaldırırken, yetki devri, iş bölümü ve koordinasyon gerekliliği ile bir bürokrat hastalığı olan “otoriteyi kendinde toplama”yı da sona erdirir. Anket sonuçlarına gss borç sorgulama göre, kurumsal bazda uygulanmasına karar verenlerin üst makamdan ziyade alt makamlar/birimler olması, bu uygulamanın Anket sonuçlarına göre, kurumsal bazda uygulanmasına karar verenlerin üst makamdan ziyade alt makamlar/birimler olması, bu uygulamanın bürokrasiden kaynaklanan hantallığı aşması yanında bürokrasinin yapılanmasından kaynaklanan israfı ve aşırı kaynak kullanımını da önlemesi beklenmektedir. Bu alandaki en önemli tasarruf kağıt kullanımında olacaktır. Kurumların kendi içlerinde, diğer kamu kurumlarıyla ve özel kurumlarla ve vatandaşlarla iletişiminde, yazışmalarında ve bazı belgelerin takdiminde kağıt kullanmak yerine elektronik araçları, özellikle de internet temelli teknolojiyi kullanması durumunda gss borç sorgulama kağıt kullanımından önemli ölçüde tasarruf edilecektir internet temelli teknolojiyi kullanması durumunda kağıt kullanımından önemli ölçüde tasarruf edilecektir. 21. yüzyılın önemli bir uygulaması olan sorgu hemen hemen tüm devletler tarafından kabul görmüştür. adli sicil kaydı sorgulama şifresiz Dünyadaki ülkelerin %98’inin bir sorgu portalına sahip olması bunun göstergesidir. Bu geniş çaplı kabul görmenin en önemli sebepleri kaynak tasarrufu sağlaması, işlem sürelerini kısaltması, planlama kolaylığı sağlaması ve arşivlemeyi kolaylaştırmasıdır. Diğer ülkeler gibi Türkiye’de bu tarihi fırsatı kullanmak için 2003 yılında girişimini başlatmış fakat 8 yıl içerisinde istenilen seviyeye gelinememiş ve Türkiye gelişim indeksinde dünya ülkeleri arasında 69. sırada yer bulabilmiştir. Oysa Türkiye vatandaşların teknoloji kullanımı konusunda istekli oldukları bir ülkedir  uygulamasında da kayıtlı kullanıcı sayısı hızla artmakta olup 7.1 milyon sayısına ulaşmıştır. DPT anketlerine göre, internetten sunulan hizmetlere yüksek oranlarda rağbet vardır ve   kullanımının önünde bir engel olan bürokrasi ile iletişimde yüz yüze görüşme isteği oranı önemli bir düşüş göstermektedir. adli sicil kaydı sorgulama şifresiz Bu durum vatandaşların teknoloji temelli iletişime duydukları güveni ifade etmektedir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.