TBMM’nin Görevleri Nelerdir

Parlamenter sistemlerde meclise kanun yapmak, hükümeti denetlemek ve devlet bütçesini kabul etmek gibi üç ana görev ve yetkisi bulunmaktadır. Bunların Haricisinde

1- Meclisin kanun koyma, kanunları değiştirme ve kaldırma gibi görevi vardır.

2- Meclisin bakanlar kurulunu ve bakanları denetleme gibi hakkı vardır.

3- Meclisin bakanlar kuruluna bazı belli başlı konularda kanun hükmünde kararnama çıkartma yetkisi bulunmaktadır.

4- Bütçe ve kanun yasa tasarsını görüşme ve kabul etme görevi vardır.

5- Meclisin para basılmasına karar verme görevi vardır.
6- Meclisin olabilecek bir savaş ilanı verme yetkisi vardır.
7- Meclisin milletler arası yapılacak bir antlaşmanın onaylanmasını uygun bulma görevi vardır.

8- Meclisin genel ve özel af ilanı verme yetkisi vardır.

9- Anayasının diğer maddelerinde bulunan yetkileri kullanmak ve görevleri yapmaktır.

Kaynak: buyutec.net

Latest Comments
  1. ditdiri
  2. asya
  3. Anonim
  4. muhammet
  5. aleyna
  6. rana
  7. nursena
  8. hilal
  9. eylül

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.