Tarih Nedir

Tarih, toplumların zaman veya yer gösterilerek doğru bir şekilde kültür ve medeniyetlerini, hayatlarını inceleyen, değişik ilişkilerini anlatan bir bilim dalıdır.

Toplulukların yaşayışlarını, yapılan savaşları, oluşturulan medeniyetler tarih olayları arasında yer almaktadır. Bunlar tarih bilimini ve konusunu oluşturmaktadır.

Zaman ve yer gösterilen olaylarda, zaman birimi olarka yıl ay ve gün kullanılmaktadır. Tarihte olan olayların birbirine karışmaması için, olan bir olay ile başka bir olaya verdiği etki anlaşılabilmesin diye bu olaylar zaman sınırına göre düzilmiştir. Zamanla alakalı şartlar içerisinde yerlere verilen önemde çok büyüktür.

Tarihin meydana gelmesi, insanoğlunun dünyada yaşama başlamasından çok daha sonradır. Tarih yazının bulunmasıyla başlamıştır. Yazının bulunması 5-6 bin yıl önceydi. Bu yüzden 5-6bin yıllık tarih bilinmektedir. Daha öncesine dair pek bir bilgi yoktur.

Tarih Çeşitleri
Tarih iki kısıma ayılır.
1- Tarih Öncesi Devirler
2- Tarih Devri ( yazının bulunmasından sonraki zaman )

Tarih öncesi devirler zamanında yapılmış eşya ve araçlara göre bölümler ayrılmaktadır. Tarih öncesi devirler 3’e ayrılmaktadır. Bunlar :
1- Yontma Taş Devri
2- Cilalı Taş Devri
3- Maden Devri

Tarih Devirleri Nelerdir ?

Tarih devri 4′ ayrılmaktadır. İlkçağ, ortaçağ, yeniçağ ve yakınçağ’dır.

İlkçağ : İlkçağ yazının bulunmasından Batı roma imparatorluğunun yıkılmasına kadar devam eden bir çağdır.

Ortaçağ : Batı roma imparatorluğunun yıkılışından İstanbulun fethi 1453 yılına kadar devam eden bir çağdır.

Yeniçağ : Ortaçağın bitiminden Fransa İhtilalinin başlangıcı olan 1789 yılına kadar süren çağdır.

Yakınçağ : Fransız ihtilalinden günümüze kadar gelen bir zamandır.

Kaynak: buyutec.net

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.