Rapor Nasıl Hazırlanır

Rapor herhangi bir konu veya olaydan sonra yapılan incelemeler sonucu tespit edilmiş olan bilgilere rapor denir. İncelenecek bir konu ; doğru, kesin ve güvenilir bilgi gerektiren iş hakkında, o olayı soruşturmakla görevli olan görevlilerin araştırma ve inceleme sonucunu belli bir kurala göre yazmış olduğu rapor türüdür. Raporlar genellikle yazılı olarak hazırlanır fakat bazı durumlarda belli makamlara sözlü bir şekildede aktarılabilir. Rapor makama verilecekse dlekçe biçiminde olması gerekmektedir. Sözlü olaran makama sunulacaksa başlangıçta hitap cümlesi ile başlanmalıdır.

Rapor Hazırlarken Şunlara Dikkat Etmek Gerekir ;

1- Konunun uzmanı olmak
2- Hazırlanacak olan raporun konusunu iyi bilmek ve kavramış olmak gerekiyor.
3- Rapor konusu ile ilgili kaynakları araştırmak
4- Kaynaktan elde edilecek olan malzemeyi etkili, inandırıcı ve doyurucu olarak hazırlamak
5- Rapor hazırlanırken objektif olmak gerekiyor.
6- Bilimsel çalışmaları değerlendirirken raporları bilimsel ölçüler içinde hazırlamak.
7- Raporlarda ileri sürülen olumlu ya da olumsuz görüşleri kesin deliller ile somut bir biçimde açıklamak.
8- Raporları belli bir plân dahilinde hazırlamak ve varılan yargıyı açıkça belirtmek.
9- Gereksiz ayrıntılara girmeden özlü bir biçimde sınırlandırmak.
Açık ve net bir ifade kullanmak. Yanlış anlaşılmaya meydan vermemek

Kaynak: buyutec.net

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.