Osmanlı Akıncıları Ve Görevleri

Akıncılar Osmanlı devleti zamanında önemli bir rolü olan birliklerdi. Osmanlı zamanında başka devletlerin topraklarına keşif yapmak için, korkutmak için veya saldırmak için hareket eden özel birliklere akıncı adı veriliyordur.

Bir ferman ile hareket eden akıncılar, barış olduğu zaman geçimlerini tarım sayesinde kazanıyorlardı. Akıncılardan birisi öldüğü zaman onun yerine oğlu, oğlu yoksa ölen kişinin bir akrabası alırdı. Ölen akıncının isimi deftere yazılırdı.

Akıncı olmak için gönüllü olmak ve ocağa yazılmak gerekiyordu. Akıncı ihtiyacı olduğu zaman gönüllüler arasından seçilirdir. Bu türk veya hristiyan olurdu. Hristiyan akıncılara tavacı adı verilmekteydi.

Sınırlarda hareket eden akıncıların en bilinen isimleri ise Ertuğrul Gazi Ve Oğlu Osman Beydi.

Akıncıların Görevleri ise ;

Savaş esnasında savaşılacak olan ülkeyi keşfetmek, ordunun gideceği yol üstünde ordunun güvenliğini sağlamak, düşman tarafına baskınlar düzenleyip ordunun önemli yerlerini korumaktı.

Genellikle geçimlerini ganimetlerden sağlarlardı. Ortalama 1000 kişiden oluşurdu.

16. yüzyılda akıncılar 40 000 kişiye ulaşmıştı. Fakat eflak seferinden sonra çok büyük can kayıpları yaşandı ve akıncı ocakları kapatıldı. Akıncıların yerine sınırlarda keşifler için sipahiler yer aldı.

Kaynak: buyutec.net

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.