Nikah İçin Gereken Belgeler

Evlilik işlemlerini başlatmak için gerekli evraklar hazırlanarak erkeğin ikamet olarak bağlı olduğu İlçe Belediyesinin Evlendirme Memurluğuna müracaat edilir.

Nikah Başvuru Koşulları:

1. Yasalar önünde reşit olmak, Hakim veya kanuni temsilcinin izni olması,
2. Kanunen evlenmeye mani hali olmamak,
3. Evlenmeye mani sağlık sorununun bulunmadığına dair sağlık raporu almak,
4. İkamet edilen mahallin evlenmeye yetkili kurumuna müracaat etmek,
5. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 124. maddesinde yaş şartı arandığından;
* -Erkek veya kadın 17 yaşını bitirmedikeçe evlenemez,
* -16 yaşını bitiren kadın ve erkek hakimin izni ile evlenebilir,
* -17 yaşını dolduran kadın ve erkek yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlenemez.
* – Mümeyyiz olmak.

Nikah İşlemleri İçin Gerekli Olan Belgeler:

1. Evlenme beyannamesi, (evlenecek kişiler dolduracak)
2. Bekar olduğuna dair bekarlık belgesi veya nüfus kayıt örneği,
3. T.C. Nüfus cüzdanı, (aslı ve fotokopisi)
4. Yabancılar için pasaport vs.,
5. Usulüne uygun alınan sağlık raporu, (tam teşekküllü sağlık kurulundan alınacak)
6. 6′şar adet vesikalık fotoğraf,
7. İkametgah ilmuhaberi.

Nikah İşlemleri İçin Başvurulması Gereken Kurum ve Kurumlar:

1. Belediye Başkanlıkları (Evlenme Memurluğu),
2. Nüfus Müdürlükleri,
3. Köy Muhtarlıkları,
4. Yurtdışında evlendirmeye yetkili makamlar.

Not: İkamet yerinize bağlı olarak yukarıdaki kurumlardan sadece birisine başvurmanız yeterlidir.

Nikah İşlemleri İçin Takip Edilmesi Gereken İşlem Adımları:

1. Evlenmeye karar veren ve kanunen mani hali bulunmayan çiftler istenilen belgeleri tamamlayarak Evlendirmeye yetkili kuruma müracaat ederler,
2. Nikah için gün alınır,
3. Nikah günü çiftler 2 şahit ile birlikte hazır bulunur,
4. Nikah işlemi bittiği anda evlenen çifte uluslararası evlenme cüzdanı verilir,
5. Evlendirmeyi yapan kurum tarafından evlenme formları tanzim edilerek ilgili Nüfus Müdürlüklerine gönderilir,
6. Nüfus Müdürlüğü evlenmeyi tescil eder.

Özel Durumlar:

1. Evlenmek isteyen çiftler taraflardan birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte başvurmak zorundadırlar,
2. Evlenecek şahısların bekar, dul veya boşanmış olmalarına dikkat edilir,
3. İbraz edilen belgelerdeki kayıt ve fotoğrafların ilgililere ait olması gerekir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.