Mevlana’nın Eserleri Nelerdir

Mevlananın birçok eseri vardır.

Mesnevi :

Mesnevi, klasik doğu edebiyatında, bir şiir tarzıdır. İkişer ikişerlik anlamına gelmektedir. Edebiyatta aynı vezinde her beytin kendi içinde ayrı ayrı kafiyeli nazım biçimlerine mesnevi denmektedir. Bu yüzden mesnevinin yazma kolaylığı çok iydir.

Mesnevi şiir tarzı olsada söylendiği zaman aklıla mevlane mesnevisi gelmektedir. Mevlana mesneviyi Çelebi Hüsameddin’in istemesiyle kaleme dökmüştür. Mevlana Mesneviyi meranda gezerken dolasıtken söylermiş Çelevi Hüsameddin de kaleme dökermiş.

Mesnevinin Dili farsçadır. Mevlana müzesinde en eski mesnevi eseri bulunmaktadır. 1278 tarihlidir ve toplam 25618 beyitten oluşmaktadır. Mesnevî’nin vezni : Fâ i lâ tün- Fâ i lâ tün – Fâ i lün’dür.

Divan-ı Kebir

Divan şairlerin şiirlerini toplamış oldukları deftere verilen isimdir. Divan-ı Kebir büyük defter anlamına gelmektedir. Mevlana’nın söylediği şiirler bu kitapta bulunmaktadır. Divan-ı Kebir farsçadır fakat içerisinde az arapça, türkçe ve rumca şiirlerde bulunmaktadır.

Mektubat

Mevlananın öncelikle selçuklu hükümdarına ve zamanın ileri gelenlerine nasihat etmek için kendisine sorulan sorulara istenilen ilmi ve dini cevapları vermek amacıyla bilgiler verdiği 147 tane mektuptan oluşmaktadır.

Diğer eserleri ise Fİ Hİ MA Fİ H mECÜ,LİS-İ SEB’A Mevlananın eserleridir.

Kaynak: buyutec.net

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.