Melek Nedir ? Meleklerin Görevleri Nelerdir

Melek Nedir

Melek, dini bir kelimedir. Birçok semavi dinde insanların inandığı varlıklardır. Görevleri Allaha ibadet ve hizmet etmektir. Hemen hemen her dinde meleklere inanış vardır fakat bazı dinlerde bu inanış değişebilir. Yani melek kelimesine bakış açısı değişik olabilir.

Dört Büyük Melek

Büyük melekler İslamda Diğer meleklere göre dava büyük ve önemli olan meleklere verilen addır. Meleklerin varlığına inanmak islam dininin bir gereğidir meleklere inanmayan bir kişi müslüman olamaz. Meleklerin sayı ve çeşitleri tam olarak bilinmemektedir. İslamda Dört büyük Melek olarak adlandırılan melekler ; Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail Melekleridir. Cebrail Peygamberlere vahiy getirmekle, Mikail; doğa olaylarını kontrol eden melektir. İstafil; kıyamet gününde sura üflemekle görevli melektir. Azrail; insanların canını almakla görevlidir.

Meleklerin Görevleri Nelerdir

Melekleri Asıl Görevleri Allah C.C kulluk etmektir. Onun emirlerini yerine getirmektir. Melekler görevleri bakımından değişmektedir. Bu meleklerden 4’ü 4 büyük melek olarak bilinmektedirler. Bunlar Azrail, Mikail, İsrafil ve Cebrail’dir. Bilinen diğer mekler ise Münker-Nekir; Ölüm sonrası kabirde sorgu görevini yapan melek. Kiramen Katibin Hafaza; Amelleri yazmakla görevli olan melektir. Hamele-i Arş ; arşı taşıyan melektir. Hazi; Cennet ve cehennemde bekçilik yapan melektir. Zebani, Malik ; Cehennemde görevli olan melektir. Rıdvan ; Cennette görevli olan melektir. Mukarrabün ve İlliyyun; Allaha yakın olan meleklerdir

Cebrail Ve Cebrail’in Görevleri
Cebrail Meleği İslam’da dört büyük melekten biridir. Cebrail meleği peygamberlere vahiy getirmekle, Allah C.C emir ve yasaklarını bildirmekle yükümlüdür. İslam dininde bütün peygamberlere vahiy getiren melek olarak bilinir. Ayrıca Cebrail bütün meleklerden daha büyük olduğuna inanılır.

Azrail Ve Azrail’in Görevleri

Azrail, İslamda Dört büyük melekten birisidir. İnsanların Canını almakla vazifesindedir. Azrail Kuran-ı Kerimde hadislerde Melekü’l Mevt yani ölüm meleği olarak anılır. Azrail sadece insanların canını alır. Bundan sonra görevi sorgu meleklerine bırakır.

İsrafil Ve İsrafil’in Görevleri

İsrafil islam dininde dört büyük melekten birisidir. Allah C.C emiriyle kıyamet kopacağı vakit sura üfürmekle görevlidir. İsrafil sur’u 2 sefer üfleyecektir. İlk üflemede Gökte ve yerde ne var ne yok hepsi yok olacaktır. 2. üflemesinde bütün insanlar dirilecek ve mahşer yerinde toplanmak için sevk edileceği söylenir.

kaynak: buyutec.net

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.