Mehmetcik Nedir ? Türk Askerine Neden Mehmetcik Deniyor

Her ülkenin, milletin kendi tarihinde şan ve şeref örnekleri veren kahramanlıklar için değişik düşünce ve yorumlar vardır. Bu düşüncelerden birçok kere cesaretle kahramanlık unsurları karşılaştırılmış ve karıştırılmıştır. Cesaret unsuru ; İnsanlarda sadece manevi bir kuvettir. Kahramanlık unsuru ise; fazilettir. Kahramanlık olayı ruhu ferde ırkından intikal eder. Bir millet kendi içerisinde genel olarak kahraman değilse, bu milletin içerisinden çıkacak birkaç kahraman yiğitle dünya üstünde özgür yaşama imkanı bulamaz ve bu özgürlüğü gireceği bütün savaşlarda tehlike altına düşer.

Buna karşı olara bir milletin askerleri, çocuklar, evlatları dünyayı hayret içerisinde bırakan bir kahramanlık göstermiş ise dünya şöyle düşünür” bu askerler bu erler cephede bu derece kahramanlık gösteriyorsa, bu askerlerin çocukları anneleri babaları, ihtiyarları yani bu milletin bütün insanları savaşan bu askerler kadar kahramandır” şeklinde bir düşünceye kapılırlar.

Türk ordusunda ordunun kahraman askerlerine verilen ” MEHMETÇİK ” adı, islamiyetten önce türk medeniyetlerine kadar devam etmektedir. Atalarımız orta asyadayken belirli eşyaları maddeleri belirli manalara simgelemişlerdir. Örnek verecek olursak ok tanrıya bağılığın, yay bu bağlılığın dünyaya yayılmasıydı. Tabi ordu içindeki askerler içinde bir simge söylenirdi. Türk ordusunda görev yapan askerler alp, alp er ve alperen gibi ünvanlar verilmiştir. Bu ünvanların söyleniş verilişi amacı, ordudaki askerin kişiliğinin kendi ait olmadığını, bir askerin bütün ulusu temsil ettiğinin anlanmasıydı.

İslamiyetten sonra Türk uluslarının oluşturduğu devletlerde ordularında görev yapan erlere ” Mehmetçik ” ünvanı verilmeye başlanmıştı. Bunun gerekcesi ise ; İslam dünyada tanındıktan sonra özellikle HZ. Peygamberimiz Muhammed Mustafa ( S.A.V ) karşı duyulan bir hayranlık oluşmuştu. Hayranlık sebebiyle müslüman insanlar doğan erkek çocuklarına ” Mehemmed ” ismini vermeye başlamıştı. Daha sonra ” Mehemmed ” Mehmet olacaktır.

Mehmet isimi Türkiyede çok kullanılan bir isimdir. Hemen hemen Türkiyenin heryerinde kullanılan bir isimdir. Bu yüzden kullanılan alan geniş olduğu için zamanla askere gidenler için söylenen bir ünvan haline döndü. Tüm Türkiye’de askerimiz Mehmetcik adıyla anılıyor. Bu adı almasının sebebi ise Türk askerinin cesaret ve kahramanlığını payı büyüktür. Bütünü kahraman olan bir milletin fertlerini ismen ayırt etmek, kahramanlıklarını sayabilmek ise imkansızdır. İşte onların hepsini bir tek adla bağrına basmak için Türk milleti, adları ayırt edilemeyen evlatlarının hepsine birden bir sevgi, kendisini savaş alanlarında tanıyan düşmanları ise bir saygı nişanesi olarak “MEHMETÇİK”3 demiştir. Mehmetçik bütün Türk ordusunun simgesidir. Mehmetçik bir isim değil bir fikirdir, bir amaçtır.

Kaynak: buyutec.net

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.